Brailem o śmieciach

Wydział Ochrony Środowiska opracował zasady segregacji śmieci dla osób niewidzących i słabowidzących. Powstała specjalna ulotka w języku Braille’a.


– Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy Lublina mieli równie szanse w dostępie do ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także codziennego życia, informacji – mówi Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

– Osoby zainteresowane, a także np. spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, mogą ulotki takie pobrać w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska ul. Zana 38 oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Diamentowej 2 – dodaje rzeczniczka. Specjalne ulotki z zasadami segregacji śmieci trafią jeszcze w tym miesiącu do Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Materiały zostaną też przekazane do Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych oraz pełnomocnikom ds. osób niepełnosprawnych lubelskich uczelni: Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

(EM.K.)