Brawo, pani Mario!

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się niedawno uroczysta gala 41. Edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wyróżnienia laureatom wręczała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wanda Zwinogrodzka. W gronie nagrodzonych znalazła się Maria Sarnacka z Dołhobród – poetka i pisarka ludowa.

Gala odbyła się w środę (15 czerwca), a jednym z jej laureatów jest Maria Kazimiera Sarnacka z Dołhobród (gm. Hanna), nagrodzona w kategorii twórców za pisarstwo ludowe. W doniosłej uroczystości na Zamku Królewskim, pani Marii towarzyszyła delegacja składająca się z przedstawicieli władz samorządowych, bibliotek, instytucji kultury oraz rodziny i przyjaciół. Pisarce towarzyszyli m.in.: córka Regina Zarczuk, czworo wnucząt, wicestarosta włodawski – Adam Panasiuk, sekretarz gminy Hanna – Jolanta Goleman, kierownik GBP w Hannie – Ewa Pawlik, Małgorzata Zińczuk z MBP we Włodawie, tkaczka – Stanisława Kowalewska (laureatka nagrody z 2013 r.), przedstawiciele Zespołu Jutrzenka (laureata nagrody z 2005r, którego pani Maria jest członkinią), rodzina, przyjaciele oraz pracownicy Urzędu Gminy i GOKiS w Hannie.
Maria Kazimiera Sarnacka urodziła się 31 maja 1939r. w podlaskiej wsi Dołhobrody nad Bugiem, gdzie mieszka do dziś. Jest osobą pogodną, życzliwą, kochającą rodzinną wieś i ludzi oraz szczególnie wrażliwą na piękno otaczającej ją przyrody. Poezja towarzyszyła jej już od młodzieńczych lat, ale pierwsze własne utwory pisała „do szuflady”. Dopiero w 1992r. zdecydowała się na wydanie indywidualnego tomiku pt. „Wiersze”. W swoich utworach pani Maria pisze o miłości, Bogu, pięknie przyrody, sensie życia, trudnej, lecz pięknej pracy na roli, przemijaniu oraz wartościach i tradycjach swojego regionu. W ostatnim tomiku wydanym w maju 2016 r., autorka zmieściła także swoje wspomnienia pisane prozą. Chętnie udziela się w różnorodnych organizacjach o charakterze literackim i religijnym. Prowadzi również działalność edukacyjną poprzez czynny udział w spotkaniach, warsztatach, lekcjach bibliotecznych, audycjach i realizacji projektów unijnych podejmowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, domy kultury, biblioteki na terenie gminy i powiatu. W 2014 r. otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. (b)