Bruk do pałacu?

Gmina Leśniowice stara się o dotację na budowę dojazdu z kostki brukowej do Szkoły Podstawowej w Sielcu, mieszczącej się w zabytkowym dworku. Temat wywołuje kontrowersje, bo nie wiadomo czy podstawówka w przyszłości nie zostanie przeniesiona do innego budynku. – Pewnie robią drogę przyszłym kupcom dworka, a nie dla dzieci – mówi jeden z mieszkańców gminy Leśniowice.

W ubiegłym roku uchwałą Rady Gminy Leśniowice dostosowano sieć szkół do nowego ustroju szkolnego, zakładającego likwidację gimnazjów. W Sielcu wygaszane gimnazjum mieści się w odrębnym budynku niż szkoła podstawowa. Sielecka podstawówka od lat znajduje się w XIX-wiecznym dworku. Niewykluczone, że w przyszłości podstawówka zostanie przeniesiona do budynku po gimnazjum. Wtedy pozostawałaby kwestia zagospodarowania zabytkowego pałacyku. Wielu mieszkańców gminy Leśniowice uważa, że prędzej czy później zostanie on wystawiony na sprzedaż. Tym bardziej, że ostatnio w gminnym programie rewitalizacji zapisano potrzebę zagospodarowania parku podworskiego w Sielcu. Złożono już nawet stosowny wniosek, zakładający między innymi budowę dojazdu z kostki brukowej do dworku z podstawówką.
– Od tylu lat mieści się tu szkoła i do tej pory nikt nie planował drogi, a teraz, gdy podstawówka może być zamknięta planuje się tam taką inwestycję. Dla kogo szykują ten dojazd z kostki brukowej? Bo chyba nie dla dzieci, skoro szkoła pewnie będzie przeniesiona – zastanawia się jeden z naszych rozmówców.
Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, potwierdza, że wniosek o dotację na ten cel w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina został złożony i nawet przeszedł pierwszą weryfikację.
– Chodzi o mienie gminne. Jeśli jest szansa na pozyskanie dotacji, to należy z niej skorzystać – mówi wójt Radzięciak. – Jeszcze nie wiadomo, czy szkoła nadal będzie tam istnieć czy nie, ale to nie znaczy, że ten teren ma zarosnąć. Możemy podnieść walory tego obiektu. Nie można patrzeć krótkofalowo.
Zabytkowy, XIX-wieczny dworek, należący kiedyś do rodu Rzewuskich, leży w obrębie parku podworskiego w Sielcu. Szkoła mieści się w nim od wielu lat. Do dworku prowadzi aleja wiekowych jesionów. W pobliżu znajduje się baszta z fragmentami muru obronnego, pozostałości zespołu zamkowego z 1588 r. wzniesionego przez starostę chełmskiego, Mikołaja Uhrowieckiego. (mo)