Pani Janina ukończyła 100 lat!

Janina Sobiesiak, mieszkanka Glinisk w gminie Łopiennik Górny ukończyła sto lat. Jubilatka doczekała się trzech córek, ośmiu wnuków, piętnastu prawnuków i na razie jednego praprawnuka.

Z okazji setnych urodzin Janinę Sobiesiak 12 kwietnia odwiedzili m.in. Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie, który przekazał jubilatce list gratulacyjny od starosty Andrzeja Leńczuka, a także Artur Sawa – wójt gminy Łopiennik Górny, Wojciech Kister – przewodniczący rady gminy, Dariusz Zawada – dyrektor GOK w Łopienniku oraz Agnieszka Wójtowicz – zastępca kierownika USC.

– Pani Janina, pomimo swojego dostojnego wieku cieszy się dobrą formą fizyczną i pogodą ducha – relacjonuje wójt Artur Sawa. – Całe swoje życie spędziła na wsi, gdzie prowadziła wspólnie z mężem Franciszkiem gospodarstwo rolne. Po śmierci męża przeprowadziła się na Glinisk do córki Janiny – dodaje.

Jubilatka wychowała trzy córki, niestety jedna z nich w wieku 18 lat zmarła, ma 8 wnuków, 15 prawnuków i 1 praprawnuka. – Gdy zapytaliśmy rodzinę pani Janiny, jaką ich mama i babcia ma receptę na długie życie, usłyszeliśmy, że „całe życie unikała lekarzy, a lekarstwa przyjmowała w ostateczności” – uśmiecha się wójt Sawa. (kg)

News will be here