Budowa zmienia ruch w centrum Chełma

W związku z rozpoczynającą się budową kamienicy na rogu ul. Przechodniej i ul. Lubelskiej/placu Łuczkowskiego w centrum Chełma wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego. W tej sprawie otrzymaliśmy z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm następującą informację:

Od 9 maja br. (wtorek) ul. Przechodnia stanie się drogą jednokierunkową w relacji od ul. Lubelskiej do ul. Uściługskiej. Przejazd w obu kierunkach będzie możliwy wyłącznie dla osób poruszających się rowerem.

Również od dnia 9 maja br. wyłączony z ruchu zostanie parking przy ul. Przechodniej przed skrzyżowaniem z ul. Uściługską – znaki informujące o zakazie zatrzymywania się zostały ustawione 4 maja br.

Ulica Uściługska od skrzyżowania z ul. Pocztową stanie się drogą bez przejazdu, z możliwością dojazdu jedynie do początku deptaka na ul. Lwowskiej. Wyłączenie to nie będzie dotyczyło osób poruszających się rowerem.

Dojazd do centrum miasta powyżej placu Łuczkowskiego i na Górkę Chełmską będzie możliwy od strony północnej (przez ul. Świętego Mikołaja) oraz od strony wschodniej (przez ul. Lubelską). Wyjazd z tej części miasta będzie odbywał bez zmian – w kierunku wschodnim przez ul. Lubelską oraz w kierunku południowym przez ul. Przechodnią i ul. Uściługską. (-)