Budowlańcy ruszyli do szkół

Remont w Przedszkolu nr 18 w Lublinie

Ponad 6 mln zł pochłoną w tym roku wakacyjne remonty w lubelskich szkołach i placówkach oświatowych.


W tej kwocie zawarte są naprawy związane z usterkami wodno-kanalizacyjnymi i centralnego ogrzewania w 18 lubelskich przedszkolach. W Przedszkolu nr 33 przy ulicy Grażyny wymienione zostanie oświetlenie, a w placówce nr 49 z ulicy Pana Balcera dojdzie do wymiany okien i drzwi. W ramach prac ogólnobudowlanych w wakacje planowany jest remont zaplecza kuchni w Przedszkolu nr 73 przy z ulicy Uśmiechu na Czubach. Z kolei w Przedszkolu nr 18 z lubelskiego Śródmieścia zostaną wyremontowane i odmalowane sale, a w Przedszkolu Integracyjnym nr 39 z ulicy Balladyny, koniecznego remontu doczeka się podłoga w kuchni.
Intensywne prace będą prowadzone także w 17 szkołach podstawowych. Jednym z najważniejszych remontów są prace zaplanowane w Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny przy ulicy Niecałej, do której pomieszczeń z dniem 1 września przeniesie się Przedszkole nr 4, dotychczas funkcjonujące w budynku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Siostry rozbudowują własną szkołę podstawową, więc przedszkole musi zmienić adres. W nowej siedzibie, dla dzieci w wieku 3-6 lat ma być wydzielona osobna część szkoły, z oddzielną szatnią i pomieszczeniami, które trzeba dostosować do potrzeb maluchów. W jednej z najstarszych szkół podstawowych w naszym mieście – SP nr 25 im. W. Broniewskiego przy ulicy Sierocej, całe wakacje potrwają roboty malarskie i remont kanalizacji deszczowej. Z kolei Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Kalinowszczyzny przejdzie roboty instalacyjno-elektryczne i wymianę oświetlenia.
Remont sali gimnastycznej planowany jest w SP nr 20 im. J. Dąbrowskiego przy al. Józefa Piłsudskiego, a naprawy podłóg i roboty malarskie w SP nr 48 im. J. Piłsudskiego na Czechowie. Intensywne prace budowlane przejdzie SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego z ulicy Nałkowskich. Tu do wymiany są m.in. drzwi i oświetlenie, a cała szkoła zostanie wewnątrz pomalowana. Wymiany i naprawy parkietu w małej sali gimnastycznej, na holu, korytarzach i w salach lekcyjnych doczekają się uczniowie SP nr 31 im. Lotników Polskich z Bronowic. W Zespołach Szkół Ogólnokształcących w ramach letnich inwestycji wykonywane mają być bieżące naprawy, m.in. wymiana opraw oświetleniowych i roboty ogólnobudowlane w ZSO nr 1 przy ulicy Radzyńskiej, roboty malarskie w ZSO nr 2 przy ulicy Przyjaźni, wymiana opraw oświetleniowych w ZSO nr 4 przy ulicy Kazimierza Tumidajskiego i remont sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ulicy Ignacego Rzeckiego.

Gimnazja do przeróbki

W gimnazjach, w większości przygotowujących się do pełnienia funkcji szkół podstawowych, również nie zabraknie pracy. Trzeba dostosować do nowych, znacznie młodszych użytkowników, potrzebujących mniejszych sanitariatów i krzeseł. I tak: remont podłóg, roboty malarskie, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana drzwi i roboty instalacyjne sanitarne będą prowadzone m.in. w Gimnazjum nr 1 przy ul. Władysława Kunickiego. Remont sanitariatów, roboty ogólnobudowlane sal i pomieszczeń szkolnych czeka także Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka przy ulicy Smyczkowej. Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego z ulicy Krasińskiego czeka remont pomieszczeń i w celu dostosowania ich do potrzeb w szkole podstawowej, świetlicę. Roboty malarskie, remont podłóg i przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla małych dzieci i na świetlicę będą trwały również w Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II przy ulicy Elektrycznej.
Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja przejdzie remont wentylacji w jadalni i przystosowanie pomieszczeń do nauczania początkowego i na świetlicę. W całym Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza przy ulicy Szkolnej, które przekształca się w dwujęzyczną podstawówkę z językiem hiszpańskim, będzie trwał remont ogólnobudowlany. Gimnazjum nr 10, które od września stanie się nowym XXX Liceum Ogólnokształcącym, przejdzie remont korytarza i odnowienie klatek schodowych. Intensywne prace będą prowadzone zwłaszcza w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie, gdzie swoją siedzibę od września br. będzie miał Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, dotychczas użytkujący budynek przy Spokojnej. ZSOW musiał opuścić śródmieście z powodu złego stanu technicznego zajmowanego od lat budynku, który miasto planuje w najbliższym czasie sprzedać.

Remonty w liceach, zawodówkach i bursach

Wiele prac zaplanowano także w liceach, m. in. roboty ogólnobudowlane w I LO im. Stanisława Staszica, opracowanie dokumentacji projektowej i remont odwodnienia wokół budynku szkoły i wykonanie nowej wentylacji w salach lekcyjnych oraz świetlicy w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej czy remont podłóg w V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. Remonty przejdą również zespoły szkół, m.in. ZS nr 5 im. Jana Pawła II przy ulicy Elsnera, gdzie będzie prowadzona naprawa dachu i wentylacji. ZS nr 9 przy ulicy Zdrowej w Głusku doczeka się remontu podłóg i wymiany drzwi. ZS nr 10 z ulicy Biedronki na Czubach może liczyć z kolei na remonty sanitariatów. W wakacje prace remontowe i budowlane nie ominą także lubelskich szkół zawodowych. Wykonanie wentylacji i remont podłóg będzie miał miejsce w Zespole Szkół Elektronicznych, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, sanitarne-wentylacyjnych w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remont ogólnobudowlany pracowni i wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, a prace instalacyji sanitarne i remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Energetycznych. Zespół Szkół Samochodowych czeka intensywny remont sal lekcyjnych, klatki schodowej i korytarzy.
Wakacyjne inwestycje prowadzone będą także w szkolnych bursach. W Bursie nr 2 konieczne jest odwilgocenie ściany budynku. Ocieplić trzeba cały budynek Bursy Szkolnej Nr 3, a w Bursie nr 6 wyremontować łazienkę. Roboty sanitarne i zmiana wentylacji czeka Bursę Nr 8. W Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wakacje wykonywane będą roboty instalacyjne, elektryczne i ogólnobudowlane.

Kolejne 17 mln zł

Dodatkowo, do końca bieżącego roku Wydział Inwestycji i Remontów UM Lublin planuje wydać kwotę ok. 17 mln złotych na dalsze remonty, w ramach których w SP nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera wyremontowane zostanie pomieszczenie szatni a w SP nr 40 im. L. Kruczkowskiego przy ulicy Róży Wiatrów jedna z sal zostanie przekształcona w pracownię chemiczno-przyrodniczą. Te środki zostaną spożytkowane również na dokończenie robót związanych z adaptacją budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 na potrzeby ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem i dokończenie robót związanych z przebudową boiska szkolnego, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Przyjaźni 12. Miasto planuje także dokończenie rozpoczętej już budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 na ul. Wajdeloty 1, a także ukończenie rozpoczętej termoizolacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Plażowej i Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Sierocej oraz Bursy Szkolnej Nr 1 przy Zespole Szkół Energetycznych. (EM.K.)