Budownictwo mieszkaniowe ma się świetnie

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – sierpień bieżącego roku. Przedstawione dane wskazują, że w każdym przypadku zwyżkowa tendencja doczekała się kontynuacji. Wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego okazała się zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania, jak i liczba inwestycji, na których budowę wydano pozwolenia oraz ilość mieszkań, których realizacje się rozpoczęły.


Statystyki GUS dowodzą, że budownictwo mieszkaniowe już po raz kolejny radziło sobie świetnie. Wstępne dane dowodzą, że w okresie styczeń-sierpień br. do użytkowania oddanych zostało 108 902 mieszkań, a więc o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., w którym to odnotowano wzrost na poziomie 12,8%.
Liczba wydanych w analizowanym okresie pozwoleń lub zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę dotyczyła 169 219 mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie 24,8% (wobec wzrostu przed rokiem o 13,7%).
Wyższa niż rok wcześniej była również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – osiągnęła 143 862, co oznacza, że wzrosła o 22,4% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,2%).
W okresie styczeń-sierpień 2017 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania, a także mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, wzrosła aż w czternastu województwach, także w lubelskim.
Największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania zanotowano w województwie pomorskim – o 38,7% (9408 mieszkań), kujawsko-pomorskim – o 24,5% (4852) i warmińsko-mazurskim – o 20,4% (3222).
Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano natomiast w województwie opolskim – o 6,9% (do 1008) i mazowieckim – o 8,0% (do 21327 mieszkań). W województwie lubelskim zanotowaliśmy wzrost na poziomie 5,2%.
Największy wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w zachodniopomorskim – 8987 mieszkań (5855 przed rokiem), warmińsko-mazurskim – 5025 mieszkań (3395 przed rokiem) i małopolskim – 17 150 mieszkań (11 980 przed rokiem).
Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym wystąpił tylko w dwóch województwach: opolskim – o 8,8% i świętokrzyskim – o 2,4%.
W okresie styczeń-sierpień 2017 wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w warmińsko-mazurskim – 3427 mieszkań (2305 przed rokiem), pomorskim – 14 360 mieszkań (10 625 przed rokiem), w wielkopolskim – 17 237 mieszkań (12 888 przed rokiem).