Jest budżet, będą też solary

Budżetowa sesja Rady Gminy Wyryki tym razem trwała niespełna 3 godziny. Już na początku wójt zapowiedział, że o godz. 14 musi stawić się w Lublinie, by podpisać umowę w sprawie projektu solarów, który uzyskał dofinansowanie. Mieszkańcy gminy chyba nie mogli dostać lepszego prezentu na Nowy Rok.

Głównymi punktami środowego posiedzenia były głosowania nad wieloletnią prognozą finansową, zmianami w budżecie oraz budżetem na 2017 rok. Przy zmianach radni Wojciech Straczuk i Kazimierz Berkasiuk zwrócili uwagę, że dzień wcześniej, podczas komisji rady wójt mówił, że nie ma już środków w budżecie na remonty dróg, a tu w uchwale nagle zdejmuje się kilka tysięcy złotych z… remontów dróg. W trakcie dyskusji o zaplanowanym przez wójta budżecie gminy na 2017 rok radny Mirosław Torbicz zwrócił uwagę na to, że zawiera on 6-procentową podwyżkę płac oraz trzykrotny wzrost funduszu nagród dla pracowników urzędu. – Skutek propozycji wójta tylko dla pracowników urzędu gminy to 55 tys. zł rocznie, a wzrost funduszu nagrodowego to kolejne 10 tys. złotych w skali roku. Tymczasem w mijającym roku wielokrotnie zastanawiano się, skąd wziąć środki na realizację pilnych i ważnych potrzeb mieszkańców – mówi Torbicz. W odpowiedzi wójt Andrzej Ćwirta stwierdził m.in., że nie może oczekiwać, aby pracownicy wykonywali dobrą pracę za wynagrodzenie minimalne oraz że słabo wynagradzana administracja to dziadowska administracja. A fundusz nagród wzrasta dla właściwej motywacji pracowników. Ostatecznie budżet przyjęto. Za głosowało dziesięć osób, przeciwko jedna, a czterech radnych wstrzymało się od głosu. Najważniejszymi inwestycjami w przyszłym roku mają być: budowa chodnika w Kaplonosach, instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montaż siłowni zewnętrznych i tablic informacyjnych dla wszystkich miesjcowości.
Interpelacji było sporo (wiele z nich radni rozpoczynali słowami „ponownie proszę o”): remont przystanku w Kaplonosach, remont drogi w Ignacowie, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Lubieniu i wykonanie prac porządkowych na gminnej działce przy tymże skrzyżowaniu. Zwrócono też uwagę na fatalny stan drogi gminnej w Kolonii Wyryki, przy bibliotece, a także w Adampolu, na brak koszy na przystankach, na brak tablic informacyjnych, przez co mieszkańcy Kaplonos Kolonii nie wiedzieli o chlorowaniu wody, na nieświecące latarnie przy ośrodku zdrowia w Wyrykach, a także na zły stan wody z wodociągu gminnego. (bm)