Budżet Izbicy z nadwyżką

W 2020 r. ma zmniejszyć się zadłużenie gminy Izbica. Przyjęty przez radnych budżet zakłada nadwyżkę w wysokości 600 tys. zł.

Gmina Izbica przyjęła budżet na 2020 r. Planowane dochody mają wynieść 36,5 mln zł, a wydatki 35,9 mln zł. Najwięcej samorząd wyda oczywiście na utrzymanie szkół (9,9 mln zł), administracja pochłonie 3,5 mln zł, a pomoc społeczna 2,3 mln zł. Mimo 600 tys. zł nadwyżki gmina zaplanowała kilka inwestycji.

Prawie 1 mln zł kosztować będzie np. poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, 1,7 mln zł gmina wyda na budowę budynku pełniącego funkcje społeczne, a 112 tys. zł na przebudowę świetlicy w Kryniczkach. 710 tys. zł kosztować będzie utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarnogórze, a 364 tys. zł Biblioteki w Izbicy. (k)