Budżet miasta ledwo uchwalony

Przy 7 głosach za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się radni miasta Krasnystaw uchwalili budżet na 2017 r. Najważniejszymi inwestycjami zaplanowanymi na przyszły rok mają być: budowa ul. Chopina i rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej.

Za budżetem miasta na 2017 r. zagłosowali radni PZK – Edward Kawęcki, Grzegorz Brodzik, Ewa Kwiecień, Tadeusz Kiciński, Monika Podolak i Stanisław Dębski oraz Krystyna Oleśniewicz z SLD, przeciwko był klub „Krasnostawian” – Marcin Wilkołazki, Zbigniew Banaszkiewicz, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Andrzej Dulniak i Andrzej Smorga, a od głosu dość niespodziewanie wstrzymał się Janusz Rzepka (PZK). Na budżetowej sesji nie pojawili się: Tomasz Tylus (SLD) i Sławomir Stafijowski („Krasnostawianie”).
Co znajduje się w budżecie Krasnegostawu na przyszły rok? Planowane dochody miasta mają wynieść 62,3 mln zł, a wydatki 67,8 mln zł. Najwięcej pochłonie oświata (prawie 21 mln zł) i pomoc społeczna (20 mln zł), na administrację miasto wyda 4,2 mln zł. Przy tak skonstruowanym budżecie trudno doszukiwać się w nim spektakularnych inwestycji. Największą zdaje się być budowa ul. Chopina (2,1 mln zł), przebudowa ul. Torowej (800 tys. zł), przebudowa ul. Łukasińskiego (600 tys. zł), czy budowa chodnika na ul. Zawieprze (200 tys. zł). Inne inwestycje, jakie zaplanowało miasto to: przebudowa drogi dojazdowej na cmentarz (150 tys. zł), budowa parkingu na cmentarzu parafialnym na osiedlu Jagiellońskim (150 tys. zł), budowa chodnika na ul. Królowej Jadwigi (150 tys. zł), projekt techniczny przebudowy ul. Jana Czuby (52 tys. zł), projekt techniczny budowy ul. Borowej (30 tys. zł), czy projekt parkingu na ul. Poniatowskiego (20 tys. zł). W 2017 r. ma też mieć swój początek budowa kanalizacji sanitarnej, która docelowo pochłonie aż 40 mln zł. Dobrą informacją jest też sukces miasta w pozyskiwaniu pieniędzy na odnawialne źródła energii. Tydzień temu okazało się, że Krasnystaw otrzyma 2,5 mln zł na instalację kolektorów słonecznych (w sumie inwestycja opiewa prawie na 3,4 mln zł).
Podczas sesji wiceprzewodniczący Janusz Rzepka ogłosił, że rezygnuje z członkostwa w klubie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej. Co ciekawe, na co dzień Rzepka jest dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie, gdzie zastępuje go były burmistrz Andrzej Jakubiec (w wyborach pokonany przez Hannę Mazurkiewicz, której budżetu na 2017 r. Rzepka nie poparł). (kg)