Budżet obywatelski ciągle kuleje

Tak orzekli chełmscy radni, oceniając wykonanie ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. W edycji 2022 z 20 zadań wybranych do realizacji zrobiono tylko 11. Jak tłumaczyli urzędnicy, inwestycje nie doszły do skutku głównie z powodu zbyt wysokich cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców lub całkowitego braku ofert.

Dyskusja nad wykonaniem budżetu obywatelskiego za rok 2022 zdominowała ubiegłotygodniowe posiedzenie połączonych komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego RM Chełm. Sprawozdanie z wykonania BO pokrótce przedstawiła Magdalena Mazurkiewicz, rzecznik praw mieszkańców, a sam dokument wywołał lawinę komentarzy ze strony radnych.

– Kolejny rok mamy problemy z realizacją budżetu obywatelskiego (BO). Może warto pochylić się nad zmianą podejścia albo samej organizacji tego budżetu. Czy urząd zastanawia się nad w tym? – pytał radny Piotr Krawczuk vel Walczuk (KR „Chełmianie”).

W podobnym tonie wypowiadał się radny Maciej Baranowski (KR „Polska 2050”).

– Można powiedzieć, że 49 proc. wniosków nie zostało zrealizowanych. Trud mieszkańców włożony w zapoczątkowanie tej inicjatywy, zbieranie poparcia pod danym projektem, jego napisanie, zachęcanie do głosowania, poszedł na marne. Musimy zastanowić się nad zmianami regulaminu i kwotą, która jest na budżet obywatelski przeznaczana. To 2,5 mln zł, ale dziś ta kwota jest warta 30 czy 40 proc. mniej niż rok czy dwa lata temu. Zastanówmy się, czy nie należy jej podnieść, żeby te zadania mogły być realizowane – proponował Baranowski.

Radny Piotr Malinowski (również „Chełmianie”) zasugerował m.in., że warto byłoby rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania, które w przypadku niewykonania zadań wybranych do BO z powodu zbyt wysokich cen ofert, pozwoliłoby kumulować środki finansowe z różnych zadań i przeznaczyć je na realizację chociażby jednego z nich.

Odmiennego zdania był przewodniczący rady Longin Bożeński (KR PiS), który ocenił, że Chełm ma całkiem dobrą formułę BO, a proponowanie zmian powinno być poprzedzone głębszą analizą tego, czy są one konieczne.

– Jeśli te zadania nie zostały zrealizowane, być może należałoby się zastanowić nad tym, aby zrezygnować z nowego naboru na najbliższą edycję i zakończyć te zadania, które nie zostały zrealizowane, a nową edycję ogłosić, jeśli wszystkie zadania z poprzednich będą zamknięte – zasugerował L. Bożeński.

Do wypowiedzi przewodniczącego odniosła się radna Edyta Rożek (KR PiS).

– Skoro wszystko jest tak dobrze z BO, to dlaczego on kuleje? Ciągle są braki i ciągle coś jest nie tak. Może warto byłoby się jeszcze pochylić nad terminami, kiedy rozpoczynany jest nabór, kiedy rusza ta cała procedura, bo być może te problemy wynikają z tego, że wszystko się odbywa zbyt późno, bo w połowie roku – mówiła radna.

Radna Agata Fisz (niezrzeszona) przypominała, że zadania z BO są jednorocznymi i nie może być mowy o kumulacji zaoszczędzonych pieniędzy z lat poprzednich, zaś miasto jest zobligowane, aby każdego roku w swoim budżecie wyodrębnić BO.

– Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale wydaje mi się, że rok 2022 był bardzo trudnym, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą. To spowodowało, że wybór wykonawców na większość zadań odbywał się kilkukrotnie i często bez efektu – mówiła była prezydent Chełma.

Kończąc dyskusję, przewodniczący komisji Stanisław Mościcki (KR „Polska 2050”) stwierdził, że należy zasiąść do prac nad regulaminem BO i biorąc pod uwagę głosy radnych, dostosować go do obecnych wymogów i oczekiwań.

– Wprowadzałem ten budżet z upoważnienia wtedy prezydent Agaty Fisz, w porozumieniu z mieszkańcami i organizacjami społecznymi, i on dobrze funkcjonował. Wykonywaliśmy zadania w danym roku budżetowym, a więc nie jest to niemożliwe. Padło tu dziś wiele głosów, które należy uwzględnić. Mam nadzieję, że dyrektorzy departamentów i inni pracownicy wnikliwie się temu przysłuchiwali – mówił przewodniczący komisji.

Głos zabrał jeszcze Radosław Popławski, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm, przekonując, że niezrealizowanie wszystkich projektów BO nie jest winą urzędników. – Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w ubiegłym roku do końca maja i to nawet kilkakrotnie, ale oferty albo znacznie przekraczały założony budżet, albo w ogóle nie było chętnych. Należy wziąć pod uwagę to, co mówiła radna Fisz – kosztorysy były sporządzane jeszcze przed wybuchem wojny – tłumaczył R. Popławski.

Sprawozdanie z wykonania BO było również jednym z punktów sesji RM Chełm, która odbyła się tego samego dnia, co komisje. Temat nie wywołał już dyskusji. Odniósł się do niego jedynie przewodniczący L. Bożeński, który stwierdził m.in, że nie widzi powodów, aby ulegać presji wykonawców w ich żądaniach ofertowych i kalkulować kosztorysy z nadwyżką. W głosowaniu radni byli przeciw przyjęciu sprawozdania, albo wstrzymali się od głosu. Poparł je tylko Bożeński. (w)

W poprzedniej edycji (2022 r.) BO do realizacji wybrano dwadzieścia zadań na łączną kwotę 2 499 600 zł. Ostatecznie udało się zrealizować jedenaście z nich: kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja oraz sterylizacja psów i kotów właścicielskich; tor przeszkód typu Runmageddon; budowa „morsówki” i zaplecza ratownictwa wodnego nad Gliniankami; system sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie; budowa placu zabaw przy ul. Makowej; montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego; ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosa/Kochanowskiego; siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 7; nowoczesny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13; remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ul. Rolniczej do Przemysłowej strona nieparzysta; montaż 10 śmietniczek wzdłuż ul. Przemysłowej.

Wśród zadań niezrealizowanych są: remont ul. Starościńskiej, budowa ścianki do treningu tenisa ziemnego przy SP nr 8, remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy nekropolii przy boksach handlowych (wraz z parkingiem), budowa oświetlenia przy ulicach Szczęśliwa oraz Piękna, budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej przy SP nr 4, remont ul. Powstańców Warszawy, remontu ul. Wirskiego, budowa oświetlenia terenu wokół SP nr 7, dokończenie budowy ciągu pieszego przy „Siódemce”. (mo)