Budżet pozytywnie

Budowa chodnika w Kaplonosach, zakup samochodu strażackiego i tablic ogłoszeniowych, zwiększenie nakładów na stypendium dla dzieci i młodzieży – na te działania pieniądze w przyszłorocznym budżecie gminy Wyryki już są. I wójt, i mieszkańcy liczą też na to, że akceptację zyska choć jeden ze złożonych wniosków – na montaż solarów, przydomowych oczyszczalni i siłowni zewnętrznych.

 

We wtorek (29 lutego) odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Wyryki. Poświęcone było wypracowaniu opinii na temat projektu budżetu na 2017 rok. Na początku wójt przedstawił najważniejsze założenia dokumentu, potem odbyła się dyskusja. Co ważne, wszystkie komisje pozytywnie oceniły projekt przygotowany przez wójta, nie proponując przy tym żadnych poprawek.
– Na wydatki w przyszłym roku przeznaczymy ponad 11,3 mln zł – mówi wójt Andrzej Ćwirta. – Podobnie jak w latach poprzednich, zadania inwestycyjne opierać się mają na środkach pozyskanych z zewnątrz oraz na współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zadaniami z tej drugiej grupy będą: budowa chodnika w Kaplonosach oraz zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Zahajkach. Budżet zakłada także realizację projektów opartych o wnioski aplikacyjne złożone przez gminę w ramach ogłoszonych naborów, a będą to: montaż instalacji solarnych, budowa przydomowych oczyszczalni oraz budowa siłowni zewnętrznych. Projekt budżetu zakłada także wydatkowanie środków własnych na znacznie mniejsze przedsięwzięcia, jednakże bardzo oczekiwane społecznie.

W roku 2017 przewidziano zakup tablic ogłoszeniowych do wszystkich sołectw w gminie Wyryki. Zdecydowano też o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na fundusz stypendiów dla uczniów szkół w gminie Wyryki. Kwota ta wzrośnie w stosunku do roku 2016 o połowę – wylicza wójt. – Gmina Wyryki może nie jest bogatym samorządem, ale po raz kolejny projekt budżetu nie zakłada jedynie egzystowania, ale zawiera plany inwestycyjne, które przyczynią się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców. Liczę na to, że projekt budżetu zostanie równie przychylnie potraktowany przez radnych podczas głosowania stosownych uchwał na sesji Rady Gminy – dodaje Ćwirta. (bm)