Budżet przyjęty, za odpady tyle samo

Radni gminy Żmudź jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 roku, w którym szykuje się sporo inwestycji. Ważna informacja dla mieszkańców jest taka, że zmienia się firma dowożąca uczniów do żmudzkiej szkoły. To już nie będzie chełmski PKS. Zmienił się też odbiorca śmieci, ale podwyżek opłat za wywóz odpadów ma nie być.

Żmudzcy urzędnicy chcieli możliwie jak najwcześniej przyjąć budżet na 2021 rok i możliwie jak najwcześniej ogłosić przetargi na wykonanie przyszłorocznych inwestycji. Podczas zorganizowanej 15 grudnia sesji Rady Gminy Żmudź poinformowano, że zaplanowane w 2021 r. dochody samorządu wynoszą 17,6 mln zł, wydatki – 20,7 mln zł. Deficyt – 3,1 mln zł – ma być pokryty z kredytów i pożyczek. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, zwracając jednak uwagę na zbyt niską kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 45 tys. zł.

Uwagę RIO uwzględniono, a rezerwę podwyższono do 47 tys. zł. Uchwałę budżetową na 2021 rok radni przyjęli jednogłośnie. Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów. Dotąd usługi te wykonywał Zakład „Azart” z Chełma, ale tańszą ofertę złożyła PW Ewy Grzywny-Żmudy z Zawadówki i to ta firma będzie teraz wywoziła odpady z gminy Żmudź. Wójt Niezgoda stwierdziła, że nie trzeba będzie podwyższać mieszkańcom opłat za odbiór odpadów. Gmina rozstrzygnęła też przetarg na dowóz uczniów do podstawówki w Żmudzi.

Tu też jest zmiana. Dotąd dzieci woził chełmski PKS, ale tańszą ofertę w przetargu złożyła firma „Waflex” z gminy Chełm. Wójt poinformowała też, że zgłosił się chętny na wykup działek w Dryszczowie pod inwestycje związane z energią odnawialną. Gmina ma uchwałę potrzebną do sprzedaży tych działek i teraz zlecono rzeczoznawcy wycenę. Wójt stwierdziła też, że w gminie zakończyły się inwestycje w ramach funduszu sołeckiego i dobiega końca realizowany dzięki unijnej dotacji projekt polegający na dowożeniu obiadów 80 najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. Na koniec sesji złożyła świąteczne życzenia.

– Życzę mieszkańcom gminy Żmudź i wszystkim innym zdrowych, spokojnych świąt. Oby przyszły rok był lepszy, bo wszystkim nam tego potrzeba – mówiła wójt Niezgoda, a do życzeń dołączył się Krzysztof Gawrjołek, przewodniczący Rady Gminy Żmudź. (mo)

Na inwestycje w gminie Żmudź w 2021 r. zaplanowano 4,2 mln zł. Wśród najważniejszych są: budowa stacji uzdatniania wody w Wólce Leszczańskiej oraz Żmudzi; dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Klesztów – Puszcza i Roztoka – Bielin, a także dróg w Klesztowie i Maziarni oraz na rewitalizację centrum w Żmudzi; modernizacje dróg w: Wołkowianach, Żmudzi (ul. Brzozowa), trzech odcinków w Wólce Leszczańskiej, Annopolu; kontynuacje przebudowy dróg w Kazimierówce i Leszczanach; budowa parkingu przy urzędzie gminy; adaptacja pomieszczeń na gminne przedszkole; budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w Wołkowianach (okolice zbiornika „Dębowy Las”); wymiana dachu świetlicy w Dryszczowie; budowa ujęcia wody w Leszczanach zasilającego budynek dawnej szkoły, w której planowany jest dom pobytu seniora. Ponad 322 tys. zł przeznaczone będzie na inwestycje w ramach funduszy sołeckich.