Budżet uchwalony jednogłośnie

Na sesji budżetowej miasta Rejowiec Fabryczny niespodzianki nie było, bo i być nie mogło. Wszyscy radni, jak jeden mąż, zagłosowali za uchwaleniem budżetu na 2017 rok. Planowane dochody są o 100 000 zł wyższe od wydatków. Najwięcej pieniędzy miasto wyda na pomoc społeczną, a jest to spowodowane wypłatą „500+”.Dochody budżetu miasta Rejowiec Fabryczny na 2017 roku zaplanowano na ponad 16,7 mln zł, natomiast wydatki na 16,6 mln zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 150 tys. zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę raty kredytu.
Na dochody złożyły się: udziały w PIT i CIT – 7,2 mln zł, subwencja ogólna – 3,5 mln zł, dotacja celowa – 6,0 mln zł. Miasto dostanie subwencję oświatową w wysokości 2,9 mln zł. Będzie ona niższa o 43 tys. zł w stosunku do 2016 roku. Wynika to z malejącej liczby uczniów.
Jak co roku największe wydatki budżetu dotyczą oświaty i pomocy społecznej – łącznie 70 proc. Oświata zostanie sfinansowana kwotą 5 mln zł, co stanowi 30 proc. wydatków ogółem całego budżetu. Miasto z własnych dochodów dołoży do szkół i przedszkola ok. 1,9 mln zł.
Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 6,5 mln zł, czyli 39 proc. wydatków ogółem. Tutaj także miasto z własnych dochodów dołoży ponad 1 mln zł. Największą pozycję w pomocy społecznej stanowi wypłata świadczenia „500+”, na które zostanie wydana kwota ok. 2,6 mln zł.
Miasto, co wynika z uchwalonego budżetu, nie zwalnia tempa w inwestycjach. Na ten cel miasto w 2017 r. wyda 1,5 mln zł, czyli więcej niż w ubiegłym roku. Kwota ta może wzrosnąć o ponad 2 mln zł, jeśli miasto dostanie unijne wsparcie na odnawialne źródła energii. Ponadto w budżecie miasta zaplanowano: modernizację nawierzchni ul. Fabrycznej (z udziałem środków unijnych), dalszą przebudowę chodnika przy ul. Kolejowej, termomodernizację budynków mieszkalnych na os. Fabrycznym, zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
Oprócz dużych inwestycji z udziałem dotacji UE w budżecie zaplanowano wiele mniej kosztownych, ale ważnych dla mieszkańców zadań. – Są to m.in. prace porządkujące tereny komunalne pod garaże na osiedlu przy ul. Robotniczej i na Morawinku, remonty chodników przy ul. Kolejowej i na os. Stajne A – wylicza burmistrz Rejowca Fabrycznego, Stanisław Bodys. – To także położenie nawierzchni asfaltowej na części ul. Chopina, dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Planowane jest także pozyskanie pieniędzy z Ministerstwa Sportu na wymianę nawierzchni na boisku szkolnym.
W 2017 roku przewiduje się również nowe place zabaw m.in. przy ul. Cichej i na os. Majdan Stajne, a w ramach PROW urządzenie strefy rekreacyjnej i placu zabaw na os. Siedliszczki. Kolejną ważną inwestycją planowaną do realizacji przez Wojewódzką Komendę Policji ze wsparciem finansowym miasta (koszty dokumentacji projektowej) jest rozpoczęcie budowy komisariatu policji przy ul. Orzechowej. Przy ul. Cementowej u zbiegu z ul. Lubelską ruszyć ma też budowa stacji paliw, realizowana przez prywatną firmę.
– Ta inwestycja przyczyni się do porządkowania centralnego kwartału miasta, w którym samorząd wydzieli na gruntach komunalnych wzdłuż ul. Hirszfelda działki pod usługi – wyjaśnia Stanisław Bodys. – Naszym celem jest porządkowanie przestrzeni w centrum miasta.
W nowym roku samorząd rozpatrzy również trzy bardzo ważne dokumenty, takie jak strategia rozwoju miasta do 2025 roku, program rewitalizacji i strategię oświatową. – Szczególnym dokumentem jest program rewitalizacji, który będzie podstawą do ubiegania się o unijne fundusze na ten cel – podkreśla z kolei skarbnik miasta, Sławomir Kowalski i dodaje: Wydatki zapisane w budżecie będą zależne od stopnia realizacji wpływów m.in. z podatku CIT, którego wysokość jest bardzo nieprzewidywalna. Może to być 300 tys. zł, choć pamiętamy, że przy dobrej koniunkturze w przemyśle cementowym bywało nawet 1,2 mln zł.
To, co jeszcze pozytywnego może wydarzyć się w 2017 roku, dotyczy dróg powiatowych. Samorządowcy i mieszkańcy Rejowca Fabrycznego, jak mówi burmistrz Bodys, oczekują też od starostwa chełmskiego większego zaangażowania w remonty dróg powiatowych na terenie miasta. – Dotychczas były to skromne fundusze, wobec dużych inwestycji drogowych na terenie powiatu. Szczególnie ważna jest poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej i dokończenie remontu ul. Leśnej. Miasto opracowało też dokumentację na remont ruchliwego odcinka ul. Unickiej, od kościoła do cmentarza komunalnego, wraz z budową chodnika. Podjęcie przez starostwo tych ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć uzupełniłoby planowane do realizacji działania w 2017 r. – podkreśla S. Bodys. (ptr)