Budżet w bólach uchwalony

Przy 7 głosach „za” i aż 6 „wstrzymujących się” rada miasta Krasnystaw uchwaliła budżet na 2019 r. Deficyt wyniesie ponad 10 mln zł!

Za przyjęciem uchwały budżetowej na 2019 r. głosowało 7 radnych, pięciu z klubu Krasnostawianie: Kamil Hulewicz, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Andrzej Smorga, Marcin Wilkołazki, Marek Wrzesiński, jeden z SLD – Marcin Worotyński oraz 1 z klubu Przyjazny Krasnystaw – Lech Berezowski. Od głosu wstrzymało się 6 radnych, wszyscy z PZK – Andrzej Jakubiec, Dariusz Turzyniecki, Grzegorz Brodzik, Ewa Kwiecień, Janusz Rzepka i Adam Swatek. Nikt nie był „przeciw”, w głosowaniu nie brali udziału: Paweł Mazurek (Krasnostawianie) i Monika Podolak (PZK).

Dochody miasta w 2019 r. określono na 70,7 mln zł, a wydatki na 80,8 mln zł. Deficyt wyniesie więc sporo, bo nieco ponad 10 mln zł. Najwięcej, co jest już tradycją, Krasnystaw wyda na oświatę i wychowanie (aż 22,7 mln zł), prawie 7 mln zł kosztować będzie pomoc społeczna, a 5,8 mln zł – administracja.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w tym roku to: budowa drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Królowej Jadwigi (3,1 mln zł), budowa ul. Bocianiej (800 tys. zł), budowa drogi od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei (500 tys. zł), budowa ul. Nadwieprzańskiej (800 tys. zł), budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wzdłuż drogi łączącej Kościuszki z Królowej Jadwigi (1,1 mln zł), wykonanie oświetlenia na ul. Zacisze (80 tys. zł), budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie (400 tys. zł), czy kolektory słoneczne (3,4 mln zł). (kg)