Budżet z lekką nadwyżką

Inwestycje z dofinansowaniem z Polskiego Ładu to najważniejsze przedsięwzięcia na 2022 rok w gminie Łopiennik Górny. Są to rozbudowa dróg gminnych w Łopienniku Nadrzecznym, Łopienniku Dolnym Kol. i Łopienniku Podleśnym oraz termomodernizacja budynku szkolnego w Łopienniku Nadrzecznym.

Dochody budżetu gminy Łopiennik Górny określono na 23 042 908 zł, a wydatki na 23 027 278 zł. Budżet ma zaplanowaną niewielką nadwyżkę w wysokości 15 629 zł. Całość wójt Artur Sawa zamierza przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

W przyjętym przez radę gminy budżecie zapisano, że limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych nie może przekroczyć 2 200 000 zł, a kwota udzielonych poręczeń i gwarancji – 50 000 zł. Wójt dostał od rady upoważnienie do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000 zł.

W tegorocznym budżecie blisko 9 mln zł gmina zamierza przeznaczyć na inwestycje, realizowane w ramach Polskiego Ładu. Pierwsza to rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kol. i Łopiennik Podleśny. Gmina dostała na nią dofinansowanie w wysokości 3 800 000 zł. Udział własny w sumie wyniesie 300 000 zł. Drugie przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku szkolnego w Łopienniku Nadrzecznym. Na ten cel gmina zamierza zaplanowała 4 100 000 zł, z czego 3 600 000 zł to dotacja z Polskiego Ładu, a reszta jest wkładem własnym. W budżecie zapisano 900 000 zł na tzw. wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W gminie Łopiennik Górny powiat krasnostawski będzie realizował drogową inwestycję w Łopienniku Dolnym, również z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Chodzi o przebudowę mostu na rzece Łopa i drogę. Udział własny w połowie gwarantuje starostwo i w połowie gmina.

Jedną z największych pozycji w budżecie są też wydatki na utrzymanie szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz dowożenie uczniów. W sumie na ten cel Łopiennik Górny chce przeznaczyć blisko 5,8 mln zł.

W budżecie ponad 2,2 mln zł zaplanowano na utrzymanie administracji. Same wydatki na płace i pochodne mają pochłonąć 1 825 654 zł. Rada gminy w 2022 roku ma kosztować 110 700 zł. Obsługa zaciągniętych dotąd zobowiązań to wydatek rzędu 218 000 zł.

472 tys. zł ma kosztować gospodarka odpadami komunalnymi, a 701 tys. zł gmina wyda na utrzymanie domu kultury, świetlic i bibliotek. Na dotacje bieżące z kultury fizycznej zaplanowano 87 000 zł. Ponad 1,35 mln zł gmina przeznaczy na świadczenia wychowawcze, a 1 347 553 zł na świadczenia dla osób fizycznych. Kolejne 1 285 378 zł urzędnicy zaplanowali na wypłaty w ramach świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here