Budżet z ostrzeżeniem

Radni gminy Dubienka jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. W planie jest kilka większych inwestycji. Deficyt wynosi 2,4 mln zł, a Regionalna Izba Obrachunkowa radzi oszczędne i zdyscyplinowane gospodarowanie finansami.

Dochody gminy Dubienka zaplanowano na 11,6 mln zł, a wydatki na 14,1 mln zł. Deficyt wyniesie 2,4 mln zł i ma być pokryty z kredytu. Opinie RIO w sprawie projektu budżetu gminy Dubienka i wieloletniej prognozy finansowej były pozytywne. Inspektorzy zwrócili jednak uwagę, że gospodarka finansowa gminy powinna być prowadzona w sposób oszczędny i zdyscyplinowany, a wykonanie budżetu powinno być stale monitorowane. Rada Gminy Dubienka jednogłośnie przyjęła budżet. Na funkcjonowanie i zadania ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 3,6 mln zł, na Szkołę Podstawową w Dubience – 2,5 mln zł (z czego 965 tys. zł pochodzi z budżetu gminy, reszta to subwencje), na Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa – 420 tys. zł.

Planowane inwestycje to: przebudowa drogi na odcinku Janostrów – Brzozowiec – Siedliszcze – 1,5 mln zł (gmina liczy na dotację na ten cel); przebudowa budynku byłego kina „Granica” w Dubience – 180 tys. zł; udział własny na zakup wozu dla OSP – 280 tys. zł; modernizacja budynku izby tradycji w Dubience – 55 tys. zł; termomodernizacja budynku urzędu gminy – 2 mln zł (gmina liczy na dotację); budowa nowej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dubienka – 15 tys. zł; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 15 tys. zł (ostatni etap projektu).

– W tym roku nie wszystko udało się zrealizować – stwierdziła Krystyna Deniusz-Rosiak, wójt gminy Dubienka. – Przez koronawirusa sytuacja jest taka, jaka jest i nie na wszystko mamy wpływ. Mamy poskładane wnioski i zobaczymy, jaki będzie efekt tych starań.

Wójt poinformowała, że ze względu na epidemię i brak możliwości organizacji imprez gminnych i spotkań powstały oszczędności. Dzięki temu kupiono kruszywo i uzupełniono ubytki na drogach gminnych m.in. w: Lipnikach, Krynicy, Jasienicy, Dubience, Uchańce, Stanisławowie. (mo)