Co w budżetach gmin na 2018 rok?

Rozpoczynamy cotygodniowy przegląd budżetów gmin z powiatu krasnostawskiego na rok 2018. Analizujemy wydatki i dochody, opisujemy najciekawsze z planowanych inwestycji. Na pierwszy ogień Żółkiewka i Łopiennik Górny.

ŻÓŁKIEWKA

Tegoroczny budżet gminy Żółkiewka uchwalono podczas sesji, jaka odbyła się 28 grudnia 2017 r. Z informacji przekazanych nam przez wicewójta Wojciecha Kaczmarczyka wynika, że w 2018 r. dochody Żółkiewki wyniosą ok. 23,9 mln zł, a wydatki 23,3 mln zł. Najwięcej pochłoną: oświata – 6,1 mln zł i inwestycje – 6,8 mln zł. Na administrację gmina wyda 2,1 mln zł. Najważniejsze inwestycje zaplanowane na ten rok to: „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” (2,8 mln zł w 2018 r., inwestycja współfinansowana ze środków UE), „Budowa kanalizacji w miejscowości Huta” (1,5 mln zł, współfinansowana ze środków UE), „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Żółkiewka” (350 tys. zł, współfinansowana ze środków UE), „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaburze” (1,1 mln zł, współfinansowana ze środków UE), a także „Przebudowa budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Poperczynie, Dąbiu, Olchowcu Kolonii, Rożkach Kolonii” (425 tys. zł, także współfinansowane ze środków Unii). Żółkiewka przekaże też 200 tys. zł na rzecz remontów w drogach powiatowych położonych na terenie gminy i 253 tys. zł zarządowi województwa lubelskiego na budowę chodnika w Rożkach.

ŁOPIENNIK GÓRNY

Dochody budżetu gminy Łopiennik Górny w 2018 r. miają wynieść 18,7 mln zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 14,6 mln zł oraz dochody majątkowe – 4,1 mln zł (w tym dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 3,7 mln zł). – W roku budżetowym 2018 gmina planuje wydatki na poziomie nieco ponad 20 mln zł, w tym: wydatki bieżące 12,9 mln zł, a wydatki majątkowe 7,1 mln zł – informuje Karol Stęplowski z gminy Łopiennik. Oświata pochłonie 3,9 mln zł, a administracja 1,6 mln zł. Zaplanowane przez gminę Łopiennik Górny inwestycje to: „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łopiennik Górny”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobryniów Kolonia”, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopiennik Podleśny”, „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łopiennik Górny (budynek po byłym komisariacie policji oraz budynek NZOZ w Łopienniku Nadrzecznym)”, „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego”, „Energia odnawialna w Gminie Łopiennik Górny” (solary dla mieszkańców gminy), „Przebudowa mostu i przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Krzywe” (wspólnie z powiatem krasnostawskim). (kg)