Budzyńska za Małeckiego, Rubaszko za Sagana

Są zmiany w obsadzie najważniejszych stanowisk w radzie dzielnicy Ponikwoda, która zaczęła kolejną kadencję.


Przewodniczącą zarządu będzie teraz Justyna Budzyńska, a nie jak do tej pory Tomasz Małecki. Funkcję przewodniczącego rady dzielnicy będzie pełnił Piotr Rubaszko, a nie jak dotychczas Jerzy Sagan. W skład zarządu wejdą również: Ewa Staniak (zastępca przewodniczącego), Sebastian Szczęsny (sekretarz), Ewelina Przybylska i Grażyna Kujawa. Wiceprzewodniczącymi rady dzielnicy będą: Renata Bednarek oraz Andrzej Kozak.

Pozostałymi członkami 15-osobowej rady są: Cezary Bach, Kinga Kicińska, Magdalena Maliszewska, Tomasz Małecki, Jerzy Miszczuk, Barbara Skubis i Edward Skubis.

Przypomnijmy, że miejscy radni uchwalili nowy system wynagradzania radnych dzielnicowych. Do tej pory dietę otrzymywał tylko przewodniczący zarządu, a wynosiła ona równowartość najniższej krajowej, czyli 2250 złotych. Pozostali członkowie rad dzielnic nie otrzymywali wynagrodzenia.

Dieta dla przewodniczących zarządów została zmniejszona i wynosi teraz 912 złotych miesięcznie. 411 złotych miesięcznie wynosi dieta dla przewodniczących rad dzielnic, 250 złotych dla sekretarzy zarządu, a 53 złote dla pozostałych członków. GR