Bukowski w CUW NFZ

Rafał Bukowski, były chełmski radny i przez chwilę prezes Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, został kierownikiem nowego Centrum Usług Wspólnych Narodowego Funduszu Zdrowia w Chełmie.

„Pan Rafał Bukowski wykazał się dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz kompetencjami wymaganymi na stanowisku” – taki opis znalazł się w uzasadnieniu wyniku wyboru w konkursie na stanowisko kierownika Centrum Usług Wspólnych, które niedawno powstało w Chełmie. Ale niektórzy uważają, że wynik konkuru, choć startowało w nim dziewięciu chętnych, był łatwy do przewidzenia.

Bukowski był miejskim radnym, w 2015 roku startował do sejmu z list partii KORWIN a przy okazji ostatnich wyborów samorządowych „zbliżył się” do PiS. Tuż po nich został na kilka miesięcy prezesem Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych w Chełmie. W połowie 2019 roku rada nadzorcza PUM powołała na stanowisko prezesa PUM Katarzynę Hapońską-Gajewską a Bukowski wrócił na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w MPEC.

W grudniu wystartował w konkursie na kierownika CUW – nowej jednostki NFZ, która powstała w Chełmie. Złośliwi twierdzą, że zapewne przynależność do PiS albo partii Jarosława Gowina, z której wywodzi się prezydent Jakub Banaszek, mogły pomóc mu wygrać konkurs. Ale Bukowski mówi, że ani do PiS, ani do żadnej innej partii nie należy. (bf)