Bunt na Piastowskim

W ubiegły piątek mieszkańcy osiedla Piastowskiego przyszli do ratusza, by przedstawić swoje obawy i argumenty władzom miasta

Ratusz zapowiedział przygotowanie nowego planu zagospodarowania terenu przy ulicy Leszka Czarnego. Walczyli o to mieszkańcy osiedla Piastowskiego, a przede wszystkim właściciele domków jednorodzinnych, którzy nie zgadzają się na postawienie w tym miejscu hotelu i pięciopiętrowego bloku.


W piątek, 17 maja, mieszkańcy LSM spotkali się z wiceprezydentem Arturem Szymczykiem i władzami Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Cieszę się, że jako wiceprzewodnicząca rady dzielnicy Rury i przewodnicząca komisji ds. planowania przestrzennego mogłam ich wesprzeć i że wspólnie pilotujemy temat – powiedziaa Emilia Lipińska, mieszkanka osiedla Piastowskiego.

Mieszkańcy nie chcą, by na trawiastym skwerze przy ulicy Leszka Czarnego 1 powstał budynek usługowo-hotelowy. O pozwolenie na jego budowę wystąpiła lubelska spółka MS Consulting Group. Obiekt miały mieć trzy kondygnacje – część usługowa na parterze, a na dwóch piętrach pokoje hotelowe i 10 metrów wysokości. Przy budynku zlokalizowanych ma być 17 miejsc parkingowych a dojazd poprowadzony przez ulicę Leszka Czarnego. Inwestor miał już, wydane 8 listopada 2018 r. pozwolenie na budowę, ale do ratusza zgłosiły się osoby będące stroną w postępowaniu administracyjnym, które nie zostały powiadomione o budowie hotelu, w związku z tym urzędnicy po raz kolejny przyjrzą się tej sprawie.

Blok zagęści osiedle

Hotel to nie jedyne zmartwienie mieszkańców. Równocześnie bowiem prowadzone są prace w sprawie zmiany MPZP na działce przy Leszka Czarnego 3, na której obecnie znajduje się biurowiec, wynajmowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Inwestor planował w miejsce istniejącego budynku postawić wieżowiec. Miejscy planiści w pierwszym wyłożeniu planu dopuścili jednak zabudowę do poziomu niskich bloków (tj. 4/5 pięter).

Mieszkańcy jednak nie zgadzają się w ogóle na postawienie nowego bloku mieszkalnego, bo osiedle jest w strefie ochrony V1, tj. przed dogęszczaniem istniejących osiedli zabudową. Mieszkańców niepokoi też, że w razie budowy nowych obiektów cały ruch samochodowy zostanie skierowany na wąską uliczkę Leszka Czarnego. Protesty i liczne uwagi, które składali do projektu zagospodarowania tego terenu, skłoniły władze miasta do ponownego przedstawienia koncepcji zagospodarowania okolicy Leszka Czarnego. Uwagi od mieszkańców są obecnie analizowane.

– Następnie projekt planu po naniesieniu zmian zostanie przedłożony do ponownego zaopiniowania przez uprawnione instytucje oraz ponownie wyłożony do publicznego wglądu i pod konsultacje. Informacja o terminie ponownego wyłożenia projektu planu, wglądu, terminie konsultacji oraz o możliwości składania uwag będzie opublikowana na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin w zakładce planowanie przestrzenne – zapowiada wiceprezydent Artur Szymczyk. (EM.K.)