Burmistrz i starosta chcą wspierać przedsiębiorczość

28 stycznia podpisano list intencyjny dotyczący współpracy miasta i powiatu Krasnystaw w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk oraz burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk w ostatni wtorek podpisali list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym koncepcji budowy i funkcjonowania inkubatora dla przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego.

– Strony postanawiają inicjować i wzajemnie wspierać współpracę w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym celu postanawiają w szczególności: określić zasady współpracy stron w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na partycypacji w opracowaniu analizy dotyczącej koncepcji budowy i funkcjonowania inkubatora dla przedsiębiorców, współpracować na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także współpracować na rzecz ułatwienia rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów oraz zacieśniania kontaktów między sferami biznesu i nauki – czytamy w liście.

Na koniec Leńczuk i Kościuk wyrażają chęć i wolę współpracy i zapewniają, że szczegółowe uzgodnienia zostaną sprecyzowane w odrębnej umowie. (k)