Burmistrz prezesem stowarzyszenia

Burmistrz Krasnegostawu, Robert Kościuk został prezesem powołanego w czwartek 21 kwietnia br. Stowarzyszenia Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego. W jego skład weszły wszystkie samorządy powiatu krasnostawskiego oraz cztery gminy z powiatu chełmskiego.

Stowarzyszenie zostało powołane, by ożywić gospodarczo obszar Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego. W jego skład weszły: miasto Krasnystaw, gmina Krasnystaw, miasto i gmina Izbica, Fajsławice, Rudnik, Siennica Różana, Kraśniczyn, Żółkiewka, Łopiennik Górny, Powiat Krasnostawski oraz Leśniowice, miasto i gmina Rejowiec, Wojsławice i gmina Rejowiec Fabryczny. Gmina Gorzków dołączy do stowarzyszenia, bo dopiero w piątek 22 kwietnia jej radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do LOPRS.

Działalność stowarzyszenia będzie koncentrowała się na rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne, poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru LOPRS oraz pozyskiwaniu partnerów i źródeł finansowania działań wynikających z opracowanej przez powołany w miniony czwartek podmiot strategii rozwoju. Stowarzyszenie skupi się także na realizacji przedsięwzięć, które decyzją zarządu województwa lubelskiego zostały wskazane jako działania kluczowe dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Pierwszym z tych zadań jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej LOPRS wspierającej rozwój gospodarki żywnościowej Województwa Lubelskiego. Drugi projekt to Lubelska Spiżarnia – Eko Przestrzeń Lokalnych Tradycji Kulinarnych i Innowacji Żywieniowych wzmacniająca współpracę i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz tożsamość regionu lubelskiego. Założenie Stowarzyszenia wieńczy blisko dwuletni okres współpracy samorządów powiatu krasnostawskiego i chełmskiego oraz otwiera przed nim drogę do podejmowania kolejnych kroków w kierunku rozwoju naszego regionu.

Prezesem zarządu stowarzyszenia został burmistrz Krasnegostawu, Robert Kościuk. Na wiceprezesów wybrano Joannę Jabłońską, wójt gminy Leśniowice oraz Leszka Proskurę, wójta gminy Siennica Różana. Sekretarzem została wiceburmistrz Izbicy Małgorzata Run, a członkiem zarządu – Janusz Pędzisz, wójt gminy Fajsławice. W komisji rewizyjnej znaleźli się Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny, Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik oraz Robert Smęt, kierownik referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Siennica Różana.

Oprócz członków założycieli stowarzyszenia w pierwszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli również: Tomasz Nowakowski – prezes zarządu Bioenergy Project Sp. z o.o. z Grupy Orlen, Tomasz Olenderek – członek zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, Artur Sejwa z Krajowej Spółki Cukrowej oraz Stanisław Lubaś – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników KSC. Obrady poprowadził Sławomir Kuśmicki – doradca LOPRS. (s)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here