Burmistrz z absolutorium

Wszyscy świdniccy radni, poza Edytą Lipniowiecką, podnieśli rękę za udzieleniem burmistrzowi absolutorium

Rada Miasta Świdnik udzieliła niemal jednogłośnie burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Jedynie radna Edyta Lipniowiecka (ŚWS) wstrzymała się od głosu.


– Moja decyzja spowodowana jest tym, że nie została zrealizowana kluczowa inwestycja zapisana w ubiegłorocznym budżecie – rozpoczęcie budowy kompleksu basenów. Do grudnia cały czas była zapisana na ten cel kwota 1,6 mln zł. Inna kwestia, że był to rok, w którym było niewiele inwestycji drogowych – komentuje radna.

Zeszłoroczny budżet Świdnika opiewał na 140 mln zł. Jak tłumaczyli przedstawiciele ratusza, miał on przygotować wielkie inwestycje, które już ruszyły bądź lada moment się rozpoczną.

– Na każdy rok budżetu trzeba patrzeć w pewnej perspektywie czasowej. Niedługo będzie nam potrzeba na inwestycje około 138 mln zł. Żeby je uzbierać, przez kilka lat trzeba było dokonywać montażu finansowego. Mieszkańcy, instytucje czy grupy formułują swoje oczekiwania w oderwaniu od całości. Natomiast chodzi o to, żeby wszystkie aspekty zsynchronizować i zgrać w całość. Rok 2017 był czasem przygotowawczym. W jego trakcie powstały projekty wielkich inwestycji, m.in: budowy ul. Kusocińskiego, Rejkowizna czy al. NSZZ „Solidarność” – wyliczał burmistrz Waldemar Jakson. mg