Buspasem do ratusza

Kandydaci KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie

Choć sondaże na razie nie są dla nich optymistyczne, wskazując zaledwie na kilkuprocentowe poparcie, poseł Jakub Kulesza, kandydujący na prezydenta Lublina z ramienia KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie, prowadzi bardzo aktywną kampanię. Regularnie zwołuje konferencje przedstawiając kolejne elementy swojego programu, a w ubiegłą sobotę zaprezentował swoich wszystkich kandydatów do rady miasta.


KWW Kukiz proponuje komercjonalizację zbędnych i niedochodowych miejskich przedsiębiorstw i instytucji, wprowadzenie zasady zrównoważonego budżetu, umożliwienie prowadzenia przedszkoli, żłobków i szkół przez stowarzyszenia rodziców i nauczycieli, wprowadzenie prywatnej komunikacji miejskiej, objęcie całego Lublina Planem Zagospodarowania Przestrzennego, obniżenie podatków od środków transportu oraz podatków od nieruchomości, zwiększenie ulg na wykup mieszkań komunalnych oraz wprowadzenie bezpłatnych 20-miutowych biletów parkingowych. Kulesza i jego drużyna zapowiadają również dopuszczenie, wzorem Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi, Gdańska czy Rzeszowa, ruchu motocyklowego na buspasach.

Komitet przedstawił również swoich wszystkich kandydatów na radnych. Jak podkreśla Kulesza, na listach jest wiele młodych osób. Jedynkami w poszczególnych okręgach są: Ryszard Milewski, przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście, Magdalena Szczygieł-Mitrus, członek Zarządu Dzielnicy Rury, Michał Błaszczak, Tomasz Deptuła, Kinga Stefańska, Małgorzata Tylus. BK