Ma być cieplej i oszczędniej

Gminy Białopole i Wojsławice przymierzają się do ocieplenia budynków użyteczności publicznej. Pieniądze na ten cel chcą pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest o co walczyć, bo jeśli się uda, gmina poniesie jedynie 15 proc. kosztów inwestycji.

Gmina Białopole stara się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Początkowo zakładano, że jeśli gminie uda się pozyskać te środki ocieplone zostaną świetlice wiejskie w Białopolu, Buśnie, Raciborowicach Kolonii i Strzelcach, budynek Urzędu Gminy oraz dwie hydrofornie. Ostatecznie jednak zdecydowano, że termomodernizacja obejmie Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w Strzelcach oraz świetlice w Buśnie i Raciborowicach-Kolonii.
– Pojawiły się wątpliwości, czy hydrofornie są budynkami użyteczności publicznej. Doszliśmy do wniosku, że możemy ocieplić je z sami, tzw. sposobem gospodarczym – mówi wójt Białopola Henryk Maruszewski.

W ramach planowanych prac gmina chce m.in. ocieplić ściany i stropy; tam gdzie to potrzebne wymienić dachy i okna oraz zmienić sposób ogrzewania na bardziej oszczędny. Na złożenie wniosku do RPO gmina ma czas ma do połowy listopada. A obecnie wybrała firmę, która wykona dokumentację projektową i kosztorysową termomodernizacji budynków. Będzie to firma InEco z Częstochowy, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę, czyli 35 tys. zł. Najdroższa z ofert złożona przez jedną z zamojskich firm opiewała na 115 tys. zł.
Do termomodernizacji budynków użyteczności publicznych zakładających m.in. wymianę sposobu ogrzewania na takie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przymierza się także gmina Wojsławice. Termomodernizacja miałaby objąć budynki Zespołu Szkół Publicznych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz świetlice w Rozięcinie i Nowym Majdanie. (kw)