Ma być nowe miasto!

Są pieniądze na aktualizację programu rewitalizacji miasta. Bez niego samorząd nie mógłby ubiegać się o unijne dofinansowanie na odnowienie najstarszych terenów i budynków w mieście.

 

Projekt „Nowy Chełm” ma na celu zaktualizowanie programu rewitalizacji miasta. Samorząd na jego realizację dostał unijne wsparcie w wysokości 162 tys. zł, tj. 90 proc. wartości projektu.
Aktualizacja programu rewitalizacji ma wyznaczać lokalne potrzeby społeczne i pomóc miejskim urzędnikom w staraniu się o kolejne miliony na inwestycje w chełmskich osiedlach.
– Taki dokument jest niezbędny do aplikacji o dofinansowania na konkretne działania – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Pomoże nam też wskazać dziedziny, a nawet inwestycje, na które będziemy ubiegać się o pieniądze z Unii. Co najważniejsze, opracowanie powstanie w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, w których to sami mieszkańcy będą wskazywać najpilniejsze potrzeby.
Wstępnie wyznaczono już obszary wymagające interwencji. Dotyczy to głównie czterech najstarszych dzielnic Chełma: starego miasta, śródmieścia oraz osiedli Dyrekcja Dolna i Dyrekcja Górna. Jak zapewniają władze miasta, nie oznacza to, że w programie nie zostaną ujęte również inne rejony Chełma. To właśnie opracowany za pozyskane fundusze program rewitalizacji ma to określić.
– Po objęciu danego terenu rewitalizacją możemy oczekiwać ponownego ożywienia wszystkich procesów społeczno-gospodarczych – twierdzi A. Fisz. – Chodzi o rozwijanie i tworzenie nowych form aktywności generujących miejsca pracy, przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej czy chociażby kontynuację zamierzenia urbanistycznego Dyrekcji, co w przyszłości – naszym zdaniem – wpłynie na zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta. W praktyce może to oznaczać realizację szeregu inwestycji i przedsięwzięć, z których będą mogły skorzystać np. wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim sami mieszkańcy Chełma.
Miasto czeka teraz na oficjalne dokumenty potwierdzające przyznane dofinansowanie. Następnie rozpoczną się procedury zmierzające do wyłonienia firmy, która przez najbliższych kilka miesięcy, we współpracy z mieszkańcami miasta, przygotuje nowy program rewitalizacji Chełma. (ptr)

News will be here