Była skarga, jest reakcja

Jest reakcja miasta na opisywany przez nas problem osób niepełnosprawnych z Chełma, którzy czekają na decyzje w sprawie refundacji wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Zwołano nadzwyczajną sesją Rady Miasta i w końcu przekazano do MOPR pieniądze m.in. na te dofinansowania.

Przed tygodniem opisywaliśmy kłopot osób niepełnosprawnych i rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy już na początku roku złożyli wnioski do PFRON o refundację kosztów turnusów rehabilitacyjnych, ale do dzisiaj nie otrzymali w tej sprawie decyzji.

– Dotychczas decyzje wydawane były już w marcu, dzięki czemu mieliśmy jeszcze czas na wyszukanie wolnych miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce i zajęcie dogodnego terminu. Im później otrzymamy decyzję, tym mniejszy mamy wybór terminu i miejsca na turnus – skarżyli się nam.

Nasza Czytelniczka żaliła się też, że nie ma informacji o wysokości dopłat do turnusów i że nie wiadomo, kiedy zapadną, chociaż miasto ma pieniądze, ale formalnie nie przekazało ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. A przez to placówka nie może zwołać komisji, zweryfikować wniosków i wydawać decyzji. Na przestrzeni kilku tygodni w mieście odbyły się dwie sesje, ale tego tematu na żadnej nie postawiono. Niepełnosprawne osoby zwróciły się do nas o pomoc. Zaalarmowały też niektórych radnych. Poskutkowało. W miniony czwartek zwołano nadzwyczajną sesję rady miasta.

Jednym z punktów posiedzenia była uchwałą „o określeniu zadań i przekazaniu na ich realizację środków PFRON”. Ponad 4,1 mln zł trafi na rehabilitację społeczną i zdrowotną. Najwięcej, bo ok 2,5 mln zł, przeznaczono na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Na dofinansowanie turnusów w tym roku wydanych zostanie ok. 432 tys. zł. 600 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie do zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 460 tys. zł na likwidowanie barier architektonicznych, 64 tys. zł na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych a 50 tys. zł na „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W minionym roku do PFRON wpłynęło 139 wniosków od niepełnosprawnych osób dorosłych o dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, 56 opiekunów, 30 uczniów niepełnosprawnych i ich 29 opiekunów. Na dofinansowanie do wyjazdów przeznaczono wtedy niecałe 400 tys. zł. (bf)