Byle do wakacji….

Jak w tym roku będzie wyglądał kalendarz szkolny. W jakim terminie przypadną dni wolne, na które tak czekają uczniowie?
Dzień Edukacji Narodowej przypada w piątek 14 października. Do szkoły uczniowie nie będą również chodzić pomiędzy 23 a 31 grudnia 2016 roku. Naukę ponownie rozpoczną w poniedziałek, 2 stycznia 2017 r. Jednak uczyć będą się tylko przez cztery dni, bo już w piątek, 6 stycznia, wypada kolejne wolne od nauki Święto Trzech Króli. Ferie zimowe uczniowie z Lubelszczyzny rozpoczną w pierwszym terminie, czyli od 16 do 29 stycznia. Po feriach zimowych dzieci i młodzież odliczać będą czas do przerwy wiosennej, czyli wolnego w okolicach Wielkanocy. W tym roku szkolnym wypada ono między 13 a 18 kwietnia 2017 r. Dzieci w wieku szkolnym czeka również bardzo długi majowy weekend – od 29 kwietnia do 4 maja.
Maturzyści zakończą w tym roku naukę 28 kwietnia. Inni uczniowie 30 czerwca, a być może i szybciej, ponieważ MEN przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie skrócenia roku szkolnego. Według nowych wytycznych kończyć się on ma w pierwszy piątek po 20 czerwca. W tym roku terminem zakończenia nauki mógłby być więc 23 czerwca. W uzasadnieniu tej decyzji MEN podaje: „Skrócenie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej kształcenia ogólnego. Istnieje ogromne zapotrzebowanie społeczne na utrzymanie tradycji polskiej oświaty, zgodnie z którą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w drugiej połowie czerwca, ale nie w ostatnim dniu tego miesiąca. Ponadto, skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół”. Ze zmian cieszą się dzieci oraz właściciele hotelów i przedsiębiorcy oferujący wakacyjne atrakcje – dla nich to dodatkowa okazja do zarobku. (EM.K.)