Były komendant komendantem

Zbigniew Grochmal, zgodnie z przypuszczeniami, wygrał konkurs na komendanta straży miejskiej w Chełmie. Zanim prezydent powoła go na stanowisko, musi zasięgnąć opinii komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Po raz drugi natomiast będzie ogłoszony konkurs na dyrektora MSP ZOZ w Chełmie.

Do konkursu na komendanta straży miejskiej w Chełmie przystąpiło sześciu kandydatów. Po formalnej ocenie dokumentów dwóch nie spełniło wymaganych kryteriów. Z pozostałymi komisja konkursowa przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Najlepiej wypadł Zbigniew Grochmal, były komendant chełmskiej policji.

– Komisja rekomendowała pana Grochmala na stanowisko komendanta straży miejskiej – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Zanim jednak podejmę decyzję o powołaniu go na stanowisko, zgodnie z przepisami, opinię w tej sprawie musi wydać Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powołana do wyłonienia kandydata na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej komisja konkursowa z przyczyn formalnych raz jeszcze musiała ogłosić konkurs. Kandydaci na złożenie ofert mają czas do 4 czerwca. Do pierwszego konkursu zgłosiły się dwie osoby, Mariusz Żabiński i Monika Szarkowska-Skiba. (s)