Były wicestarosta na burmistrza

Andrzej Kmicic ma zastąpić w walce o fotel burmistrza Krasnegostawu Hannę Mazurkiewicz. Były wicestarosta planuje m.in. uruchomienie programu „Mieszkanie Plus”, zagospodarowanie terenu po bazie PKS, remonty ulic i zagospodarowanie zalewu Lubańki.

Andrzej Kmicic, były wicestarosta, dziś radny powiatu krasnostawskiego i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, założył komitet wyborczy Przyjazny Krasnystaw i zamierza kandydować na stanowisko burmistrza Krasnegostawu. Oficjalnego poparcia udzieliła mu obecna burmistrz Hanna Mazurkiewicz, która zrezygnowała z walki o reelekcję. – Duża grupa aktywnych społecznie mieszkańców naszego miasta uważa, że samorząd to nie miejsce na partyjną politykę. Jako kandydaci KWW Przyjazny Krasnystaw pragniemy mieć wpływ na życie publiczne i uczestniczyć w nadchodzących wyborach samorządowych, budując w ten sposób ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Nie dzielimy ludzi na prawicę i lewicę, ale cenimy i szanujemy tych, którzy potrafią i chcą zrobić coś pożytecznego dla mieszkańców naszego miasta. Pragniemy zgodnie współpracować odrzucając polityczne podziały i uprzedzenia. Nasi kandydaci to osoby aktywne społecznie, posiadające wiedzę, doświadczenie i autorytet w swoich środowiskach – mówi w rozmowie z Nowym Tygodniem Kmicic. Nazwiska kandydatów na radnych z Przyjaznego Krasnegostawu Kmicic na razie nie chce zdradzać.

Wylicza natomiast główne punkty programu swojego komitetu. To budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”, przygotowanie i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną strefy inwestycyjnej, dawnej bazy PKS, dającej możliwość przedsiębiorcom tworzenia nowych miejsc pracy, ulgi przy najmie i zakupie lokali użytkowych oraz zakupie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje z zasobów miasta – wylicza.

W porozumieniu z samorządem powiatowym Kmicic chce uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i sportową szkół, by zachęcić młodzież do podejmowania nauki w Krasnymstawie, a także doprowadzić w końcu do remontów ulic: Granicznej, Kościuszki, Tokarzewskiego, Sobieskiego i Krakowskie Przedmieście. Mówi o nowych chodnikach i ścieżkach rowerowych. – Podejmiemy też działania zmierzające do wykorzystania wyjątkowego położenia Krasnegostawu i walorów rzeki Wieprz, Żółkiewka i cieku wodnego Lubańka – zapowiada. W planach Kmicica jest też budowa bulwarów nadwieprzańskich wraz z przystanią na sprzęt wodny i nowym amfiteatrem oraz zagospodarowanie do celów rekreacji i wypoczynku krasnostawskich błoni. (k)