Były wójt nie łamał prawa

Zamojska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez byłego wójta gminy Izbica Karola Jerzego Babiarza. Postanowienie nie jest prawomocne. Zażalenie na decyzję może jeszcze złożyć obecny wójt Jerzy Lewczuk.

4 listopada Prokuratura Okręgowa w Zamościu umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie nieprawidłowości, do których miało dość w urzędzie gminy Izbica za kadencji poprzedniego wójta, Karola Jerzego Babiarza. Przypomnijmy. W kwietniu tego roku do Prokuratury Rejonowej w Zamościu trafiła notatka sporządzona przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Dotyczyła ona rzekomych nieprawidłowości, do których miało dochodzić w gminie, gdy jej wójtem był Karol Babiarz – opowiadał nam kilka tygodni temu Bartosz Wójcik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Z zebranych przez policjantów danych wynikało, że były wójt mógł nadużywać władzy. Sprawa prowadzona była początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu, skąd została przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu.

Czynności w śledztwie wykonywali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – Wydziału do walki z korupcją. W postępowaniu wyodrębniono następujące wątki: 1. Przekroczenie uprawnień przez wójta polegające na niezasadnym przyznaniu kwot pieniężnych dla osób poszkodowanych z tytułu powodzi w 2014 r., 2. Przekroczenie uprawnień przez wójta polegające na niezasadnym przyznaniu opału zakupionego ze środków gminy, 3. Przekroczenie uprawnień przez wójta polegające na kierowaniu osób zatrudnionych do prac interwencyjnych do wykonywania prac na terenie jego gospodarstwa oraz w miejscu zamieszkania członków jego rodziny, 4. Przekroczenie uprawnień przez wójta polegające na niezasadnym wybudowaniu ze środków gminnych kolektora sanitarnego, 5. Przekroczenie uprawnień przez wójta polegające na przekazaniu swojej córce drewna pochodzącego z drzew należących do gminy, 6. Poświadczenie nieprawdy w dokumentach polegające na fikcyjnym zawarciu z dwiema osobami umów o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Izbicy, które to osoby w czasie przeznaczonym na świadczenie pracy miały opiekować się małoletnim członkiem rodziny wójta, 7. Organizowanie w 2014 r. zbiórki publicznej na cele kampanii wyborczej wójta w związku z wyborami samorządowymi.

– W postanowieniu o umorzeniu śledztwa wskazano, iż w ocenie prokuratora, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w wątkach opisanych w punktach 1, 2, 4, 5 i 7 brak było znamion czynów zabronionych. Z kolei w zakresie wątków opisanych w punktach 3 i 6 uznano, iż czynów w ogóle nie popełniono – poinformował nas w ubiegłym tygodniu prokurator Wójcik. Postanowienie nie jest prawomocne. Zażalenie na decyzję przysługuje gminie Izbica reprezentowanej przez obecnego wójta Jerzego Lewczuka. (kg)