Caritas wysyła dzieci na wakacje

Blisko 500 dzieci będzie wypoczywać dzięki Caritas, na pięciu turnusach kolonijnych w Firleju i Dąbrowicy.


Dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i z Ukrainy spędzą po 11 dni na wakacjach na Lubelszczyźnie. – Chcemy, aby czas spędzony z Caritas był przepełniony miłością, nadzieją, Bogiem (na każdym turnusie obecny jest duszpasterz).

Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych – podkreśla Mateusz Jocek, rzecznik Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Miejscem czterech turnusów wakacyjnych będzie „Dom Zawierzenia” nad jeziorem Firlej, a jeden odbędzie się w „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy.

Wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy finansowany jest przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019. Wakacje dzieci dofinansuje również lubelski wojewoda i Kuratorium Oświaty w Lublinie. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here