Chcą podwyżek, przeszli przez miasto

„Dobra zmiano, wysłuchaj nas”, „Dajcie nam szansę na rozwój” – z takimi transparentami przeszli uczestnicy protestu zorganizowanego przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Domagali się podwyżek dla pracowników sfery budżetowej.


Kilkaset osób przemaszerowało w czwartek z placu Króla Władysława Łokietka pod siedzibę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz podwyższenia płac dla pracowników sfery budżetowej domagali się: wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii, wsparcia dla przemysłu energochłonnego czy niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat. GR