Chcą połączyć Muzeum z Biblioteką

Przy 15 głosach za, dwóch przeciw i dwóch wstrzymujących się rada powiatu krasnostawskiego podjęła uchwałę intencyjną o połączeniu Muzeum Regionalnego i Biblioteki Powiatowej w jedną jednostkę kultury.

Na jednej z ostatnich sesji rady powiatu krasnostawskiego samorządowcy decydowali czy przyjąć uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Muzeum Regionalnego i Powiatowej Biblioteki w Krasnymstawie. Do zmiany miałoby dojść z dniem

1 stycznia 2021 r. Nowa instytucja nosiłaby nazwę „Muzeum Regionalne i Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie”. Z uzasadnienia uchwały wynika, że połączenie podyktowane jest „dążeniem do zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju działalności kulturalnej w powiecie”. Obie instytucje łączy nie tylko ich zarządca (powiat krasnostawski), ale także lokalizacja (Muzeum i Biblioteka Powiatowa znajdują się w budynku Kolegium Pojezuickiego przy ul. Piłsudskiego 5a).

– Z uzasadnienia uchwały nie wynika za bardzo, co miałoby dać takie połączenie – mówił na sesji radny Marek Piwko. – Nie wiemy np. czy przyniesie ona jakieś korzyści finansowe dla powiatu. Nie wiemy, kto miałby być dyrektorem takiej połączonej instytucji. Czy taki dyrektor ma się bardziej znać na muzealnictwie, czy na bibliotekarstwie? Czy podobne połączenie miało miejsce w jakimś mieście w Polsce? To połączenie wydaje mi się trochę bez sensu – stwierdził Piwko.

Radny Janusz Szpak, były starosta krasnostawski, połączenie obu instytucji określił, jako „widzimisię” nowej władzy powiatu. – Po co my to w ogóle robimy? Wnioskuję o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad – mówił Szpak.

Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, stwierdził, że połączenie przyniesie niewielkie oszczędności. Zmiana ma usprawnić działanie obu placówek. Sugerował, że pracownicy Biblioteki mogliby pomagać, gdyby była taka potrzeba, w pracy swoim kolegom z Muzeum, i na odwrót, np. podczas organizacji jakiś imprez kulturalnych. – Dziś często jest tak, że jest za mało ludzi do pracy w danej jednostce kultury – mówił Leńczuk.

Radny Tadeusz Chruściel, były wójt Fajsławic, zwrócił uwagę na fakt, że w gminie Fajsławice próbowano połączyć Bibliotekę z wydziałem kultury, ale nie wyrażono na to zgody z uwagi na negatywne opinie ekspertów. Witold Boruczenko, przewodniczący rady powiatu, podkreślał, że uchwała ma charakter jedynie intencyjny, ma być furtką do dalszych działań.

– Ale jeżeli okaże się, że np. połączenie obu instytucji się nie opłaca, zawsze będziemy się mogli z tego pomysłu wycofać – podsumował. Ostatecznie za uchwałą zagłosowało 15 radych, po dwóch było przeciw lub wstrzymało się od głosu. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here