Chcą pomóc parafiom w odnowie zabytków

Gmina Kraśniczyn złożyła wnioski o dofinansowanie renowacji pięciu zabytkowych obiektów. – Jako samorząd nie jesteśmy właścicielem żadnego z nich, ale otrzymane dotacje przekażemy władającym nimi parafiom – wyjaśnia Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. O dotacje mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego, a pieniądze można przeznaczyć na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

– Ponieważ gmina nie posiada na własność żadnego zabytku, złożyliśmy wnioski na zadania, na które udzielimy dotacji miejscowym parafiom – informuje Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn. – Staramy się o pieniądze na pięć inwestycji.

Pierwsza to rewitalizacja cerkwi prawosławnej w Bończy. Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, wykonanie ogrodzenia, modernizację podłóg. Jego wartość wyliczono na 1,8 mln zł, a termin zakończenia określono na koniec 2024 r.

Drugi projekt to modernizacja starej plebanii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Surhowie. Tu prace mają objąć: izolację fundamentów, modernizację elewacji, wymianę okien i drzwi, obróbki blacharskie dachu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a także remont łazienek oraz kuchni. Wartość inwestycji to 850 tys. zł. Termin realizacji: koniec 2024 r.

Trzecią inwestycją ma być modernizacja kościoła i dzwonnicy w parafii św. Stanisława w Bończy. Kosztem 700 tys. zł przeprowadzona byłaby izolacja fundamentów, naprawa elewacji, rynien, wymiana drzwi i okien. Przewidywany termin zakończenia prac to również koniec 2024 r.

Czwarty projekt to skalkulowana na 150 tys. zł wymiana ogrodzenia cmentarza wojennego w Starej Wsi, a piąty to kompleksowa modernizacja znajdujących się na tej nekropolii nagrobków, krzyża i wykonanie ścieżek. Koszt tego zadania wyliczono na 100 tys. zł. Prace na cmentarzu miałyby zostać wykonane jeszcze w tym roku. (kg)