Chcą remontów chodników

Rada osiedla „Działki” nie miała żadnych wątpliwości i jednomyślnie zaakceptowała projekt przyszłorocznego budżetu miasta. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

Trwające nieco ponad godzinę obrady na „Działkach” zdominował temat przyszłorocznego budżetu. Na tym osiedlu główne jego założenia mieszkańcom przedstawiła skarbnik miasta, Barbara Rozwałka. Oprócz danych liczbowych wymieniła najważniejsze miejskie inwestycje na przyszły rok. Wśród nich znalazły się także zadania na osiedlu „Działki”, w tym kontynuacja prac przy budowie chodników przy ul. Litewskiej oraz boiska i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4. Mieszkańcy mogą liczyć również na nową ścieżkę rowerową i chodnik na kolejnym odcinku ul. Hrubieszowskiej. Bardzo prawdopodobne, iż do dyspozycji będą mieli też jedną ze stacji Chełmskiego Roweru Miejskiego.
– Blisko 7 mln zł w projekcie budżetu jest zapisane po stronie remontów. W tym również upatrujemy szansy na zadania drogowe w naszym osiedlu i o to będziemy wnioskować do miasta – mówił Roland Kurczewicz, przewodniczący Rady Osiedla „Działki” – Ale oceniając projekt budżetu bierzemy także pod uwagę szereg innych dużych miejskich inwestycji, które choć nie dotyczą bezpośrednio osiedla to korzystać z nich będą także tutejsi mieszkańcy, jak chociażby przebudowę krajowej „Dwunastki”, amfiteatru, rower miejski, centrum rozwoju gospodarczego, nowe autobusy i inne.
Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy zwrócili uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza, który z uwagi na coraz intensywniejszy sezon grzewczy, jest mocno odczuwalny. Pytali o programy wsparcia finansowego dla osób, które chcą wymienić węglowe piece. Poruszono także temat zmian w systemie segregacji odpadów, który już wkrótce będzie dotyczyć też Chełma.
– A co z ulicą Słoneczną? Tutaj nie mamy ani wodociągu ani kanalizacji! – pytał jeden z mieszkańców osiedla. – Ta ulica wymaga także utwardzenia nawierzchni, gdyż okresowo jest niemal nieprzejezdna.
Co do budowy wodociągu to należałoby sprawdzić w planach inwestycyjnych spółki wodociągowej – usłyszał w odpowiedzi. Zdaniem innej z mieszkanek, priorytetowym zadaniem są chodniki na ulicy Litewskiej. – Tu jest bardzo duży ruch, a chodniki mają wiele lat. Na niektórych odcinkach w ogóle ich nie ma. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Należałoby zaplanować, aby w ciągu 2 czy 3 lat wyremontować je wszystkie – przekonywała zebranych.
– Dlatego trwa sukcesywna przebudowa chodników. W tym roku na nasz wniosek wyremontowano spory odcinek chodnika od ul. Hrubieszowskiej do ul. Ogrodniczej, a na przyszły rok zaplanowana jest budowa nowego chodnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej. Na pewno będziemy zabiegać, aby te prace były kontynuowane – zapewniał przewodniczący Kurczewicz.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych spośród 15 osobowego składu rady. Wszyscy głosujący byli za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu.
Na koniec zebrania przewodniczący Kurczewicz zaznaczył, iż złoży do miasta dodatkowe pismo z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie także innych zgłaszanych przez radę inwestycji, w tym szczególnie tych dotyczących dróg i chodników. (s)