Chcą Słomiany Rynek uczynić perełką

Fundacja Teren Otwarty i Lubelska Grupa Badawcza zapraszają mieszkańców Lublina do wspólnego zaplanowania przestrzeni Słomianego Rynku w dzielnicy Kalinowszczyzna. Najbliższe spotkania odbędą się w lipcu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70.


Słomiany Rynek aż prosi się o mądre zagospodarowanie. By tak właśnie się stało, na sąsiednich ulicach Kalinowszczyzna i Towarowa pojawią się społecznicy, którzy chcą spotkać się z mieszkańcami i starannie przepytać ich o marzenia, potrzeby i plany związane ze Słomianym Rynkiem. – Wiemy, że nie wszyscy będą przychodzić na nasze spotkania, ale chcemy jak najwięcej osób zachęcić do zgłaszania własnych pomysłów – deklaruje Paulina Paga z Fundacji Teren Otwarty. W ramach przygotowywania koncepcji planowane jest pięć spotkań z mieszkańcami. Wszystkie odbędą się w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70. Ci, którzy nie będą mogli w nich uczestniczyć, swoje propozycje mogą nanieść na przygotowane papierowe mapki dzielnicy. Już teraz wiadomo, że pomysłów na ten niewykorzystany dotąd teren jest mnóstwo. O pierwszych koncepcjach dyskutowano w środę 27 czerwca w Biurze Partycypacji Społecznej, gdzie spotkali się przedstawiciele prowadzącej badania Fundacji Teren Otwarty i Lubelskiej Grupy Badawczej z architektami krajobrazu, dzielnicowymi radnymi Kalinowszczyzny, m.in. Adamem Osińskim i Andrzejem Ziębą, Andrzejem Łabą, dyrektorem DPS „Kalina”, Ewą Momot, dyrektor SP nr 10, Hanną Pawlikowską, Miejskim Architektem Zieleni, radną Martą Wcisło i Haliną Gaj-Godyńską, prezes ROD „Kalina”. – Na tym terenie, w części wschodniej, bliżej mostu, powinno powstać boisko do streetballa, bo to realizacja projektu na którą czeka wiele osób – przypominał Andrzej Zięba, wiceprzewodniczący rady dzielnicy Kalinowszczyzna. – Warto pamiętać także o dawnej miejskiej studni, która jest obecnie w tragicznym stanie. Po zmianach mogłaby się stać źródełkiem wody pitnej dla mieszkańców – radził Adam Osiński, przewodniczący zarządu dzielnicy Kalinowszczyzna. Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, postulowała, żeby plac stał się „salonikiem Kalinowszczyzny” z pięknym oświetleniem i miejskimi meblami. Wszyscy obecni zgodzili się, że po zmianach Słomiany Rynek powinien stać się perełką Kalinowszczyzny. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się w sobotę 1 lipca. Kolejne – od 20 lipca. Wstęp jest wolny. Pomysły i uwagi można zgłaszać także do biura projektu na numer 500 51 99 69 i mailowo: info@slomianyrynek.pl.
Emilia Kalwińska