Nie chcą smrodu i hałasu

Mieszkańcy gminy Łopiennik Górny protestują przeciwko budowie oczyszczalni ścieków na jednej z działek w Kolonii Łopiennik Dolny. Boją się smrodu, hałasu i nieodwracalnych zmian w środowisku.

Pismo, podpisane przez ponad 60 osób z Łopiennika Dolnego, Podleśnego i Kolonii Łopiennik Dolny, trafiło do urzędu gminy w Łopienniku Dolnym. Mieszkańcy zwracają się w nim o „ponowne przeanalizowanie miejsca lokalizacji planowanej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia na działce nr 107/8”.
– Prośbę motywujemy tym, że zachodzi obawa o niestosowny zapach, wręcz odór, który będzie odczuwalny dla mieszkającej tu ludności – piszą mieszkańcy gminy Łopiennik. – Za rezygnacją z planowanej inwestycji przemawia fakt specyficznego ekosystemu leśnej enklawy, gdzie żyją dzikie zwierzęta: bobry, sarny, dziki itp. Znajdują się tu też siedliska ptactwa objęte ochroną, czaple, bąki, myszołowy, gatunek traszki zwyczajnej i inne rzadko spotykane gatunki fauny i flory. Problemem i uciążliwością będzie też, według zapowiedzi przedstawiciela firmy projektującej, hałas urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni i wzmożony ruch pojazdów dowożących nieczystości – czytamy. Mieszkańcy zauważają na koniec, że w gminie Łopiennik jest wiele terenów mniej zaludnionych oraz „gdzie środowisko nie jest tak bardzo zagrożone zniszczeniem w sposób nieodwracalny”. Pismo przysłano nie tylko do urzędu, ale i do radnych gminy i naczelnika wydziału rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska starostwa w Krasnymstawie. Do tematu wrócimy. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here