Chcą szybkiej kolei

Z inicjatywy radnego Stanisława Mościckiego w ratuszu odbyło się spotkanie przewodniczących klubów radnych, przewodniczącego Rady Miasta Chełma i prezydenta Chełma. Rozmawiano o wspólnych działaniach, które miałyby zmierzać do tego, aby w mieście podjęto prace nad linią kolei dużych prędkości. Aby omówić takie możliwości, samorządowcy chcą zaprosić decydentów z Warszawy.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chełm (27 lutego) radny Stanisław Mościcki, przewodniczący Klubu Radnych „Polska 2050” zaapelował do chełmskich i nie tylko samorządowców o wspólne działanie zmierzające do tego, aby w Chełmie także podjęto prace nad linią kolei dużych prędkości. Przypomniał, że miasto ma dobre połączenie kolejowe z Ukrainą, szerokie tory i nie mamy protestów społecznych w tej kwestii.

Były wiceprezydent Chełma nie chce, aby nasze miasto pominięto w przebiegu „szybkiej kolei”. Nawoływał do zorganizowania w tej sprawie spotkania z decydentami na szczeblu ministerialnym. Kilku radnych od razu poparło tę inicjatywę. Tuż po sesji radny Mościcki zaproponował spotkanie przewodniczących klubów radnych i przewodniczącego Rady Miasta Chełm w biurze rady, na które zaproszono także Jakuba Banaszka, prezydenta Chełma.

– Wkrótce po sesji, 2 marca spotkaliśmy się z prezydentem Chełma, przewodniczącym Rady Miasta Chełm, przedstawicielami Klubów Radnych i dyskutowaliśmy w tej sprawie – mówi S. Mościcki. – Zdecydowano, że prezydent Chełma oraz przewodniczący Rady Miasta Chełm wspólnie wystosują pismo do decydentów na szczeblu ministerialnym z prośbą o spotkanie w Warszawie w celu omówienia możliwości podjęcia prac nad linią kolei dużych prędkości w Chełmie. Następnie, po ustaleniu możliwości przyjazdu decydentów do Chełma jako radni będziemy wnioskować o zwołanie sesji poświęconej tej tematyce. Liczymy na wsparcie w tej sprawie także naszych parlamentarzystów i samorządowców, w tym również tych z sąsiadujących gmin, przez które linia kolei dużych prędkości mogłaby przebiegać.

– Odnosząc się do propozycji, należy mieć na uwadze, że działania związane z realizacją CPK nie należą do kompetencji samorządów, lecz właściwego resortu – odpowiada Gabinet Prezydenta Chełma. – Natomiast każdy postulat zmierzający do rozwoju Miasta Chełm, w tym na gruncie infrastrukturalnym i przeciwdziałającym wykluczeniu komunikacyjnemu, jest dla nas wszystkich ważny i cenny.

Samorząd Miasta Chełm od początku bieżącej kadencji konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, której z racji lokalizacji Chełma, istotną częścią jest branża logistyczna i kolejowa.

Jednym z efektów takich działań jest przywrócenie jakiś czas temu, zlikwidowanego przed laty, połączenia kolejowego relacji Warszawa – Kijów (z przystankiem w Chełmie), czy rozpoczęcie działalności operacyjnej przez firmy z branży logistycznej. Szansy jeszcze bardziej dynamicznego postępu w tej dziedzinie upatrujemy w rozwoju spółki Linia Chełmska Szerokotorowa, która jakiś czas temu została zawiązana. (mo)