Chcą tworzyć wielką metropolię

Lublin po raz drugi będzie liderem partnerstwa gmin realizującego projekty w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ubiegłym tygodniu miasto podpisało list intencyjny w sprawie „współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego”. To pierwszy etap przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.


Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin oraz 5 powiatów. Do porozumienia dołączyło 5 nowych gmin: Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów i Wojciechów. Partnerzy wyznaczyli Lublin na lidera, który ma zapewnić wszystkim gminom i powiatom m.in. udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej. Dzięki temu mają powstać kolejne inwestycje służące mieszkańcom aglomeracji, kontynuujące działania w ramach ZIT na lata 2014-2020.

W latach 2021-2027 priorytetem dla Lublina ma być dalszy rozwój transportu niskoemisyjnego. Miasto chce m.in. dokończyć „wieloelementową transformację transportu zbiorowego obejmującą wymianę taboru na nowoczesny i niskoemisyjny”. W planach są też rozbudowa trakcji trolejbusowej, budowa węzłów przesiadkowych, budowa zajezdni dla autobusów elektrycznych czy rozbudowa systemu zarządzania ruchem, a także przebudowa al. Kraśnickiej czy ulic Nałęczowskiej i Turystycznej. Większy nacisk ma być położony na ochronę środowiska. Chodzi np. o rewitalizację dolin rzecznych i wąwozów. Miasto chce też kontynuować termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Lublin planuje również budowę budowa Centrum Zdrowia Seniorów przy ul. Głównej, Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Poturzyńskiej, Centrum Nauki i Eksperymentu oraz Centrum Sztuki Dzieci. GM