Chce zabrać powiatowi ulicę Bieleszy

Radny miasta Krasnystaw Marek Wrzesiński chce, by miasto przejęło od powiatu ulicę Bieleszy w Krasnymstawie. – Droga ta przez powiat traktowana jest po macoszemu – uzasadnia.

Ulica Bieleszy od lat wymaga remontu. Dopominają się go mieszkańcy, ale również radni powiatu krasnostawskiego (Marek Piwko) i miasta Krasnystaw (Marek Wrzesiński). Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie Marek Klus nie pozostawia jednak złudzeń – na szybką inwestycję na ul. Bieleszy nie ma co liczyć.

– Obecna sytuacja ekonomiczna, wskazująca dużą dynamikę zmian cen towarów i usług, wywołaną epidemią SarsCov2, a także konfliktem zbrojnym na Ukrainie, znacznie ogranicza możliwości finansowe powiatu. Uwzględnienie tej inwestycji spowodowałoby potrzebę rezygnacji z innych inwestycji drogowych na terenie pozostałych gmin – tłumaczył dyrektor Klus w odpowiedzi na interpelacje Piwki i Wrzesińskiego.

Nie takiej odpowiedzi spodziewali się radni. Na ostatniej sesji RM Krasnystaw Marek Wrzesiński złożył więc wniosek o przejęcie przez miasto Krasnystaw odcinka drogi powiatowej nr 3137L leżącego w granicach administracyjnych miasta, czyli właśnie ul. Bieleszy,.

– W 2021 roku powiat krasnostawski przeprowadził przebudowę drogi 3137L na odcinku ponad 2 km, od ul. Ułańskiej w kierunku miejscowości Łany, leżącym na terenie gminy Krasnystaw – mówił Wrzesiński. – Tymczasem odcinek ul. Bieleszy od ul. Ułańskiej w kierunku ul. Stokowej, znajdujący się na terenie miasta, jest pomijany w inwestycjach od kilkudziesięciu lat i traktowany po macoszemu – wskazywał radny klubu „Krasnostawianie”.

Wrzesiński przyznaje, że ul. Bieleszy jest dwa razy w roku łatana, ale nie rozwiązuje to problemu. – Nasypywanie w dołki i koleiny jakiegoś czarnego szuwaru, który w czasie deszczu spływa w dół ulicą Stokową, tylko ją zanieczyszcza – podkreślał.

Radny uważa, że w tej sytuacji jedyną szansą na przyspieszenie remontu ul. Bieleszy jest jej przejęcie przez miasto. – Apeluję do burmistrza oraz zabiegam o poparcie tej inicjatywy przez radnych – zakończył swoją interpelację Wrzesiński.

Odpowiedzi Ratusza jeszcze nie dostał. Do tematu wrócimy. (kg)