Chełm potrzebuje obwodnicy południowej

Mirosław Czech, miejski radny, z zawodu drogowiec, apeluje do prezydenta Chełma Jakuba Banaszka o rozbudowę układu komunikacyjnego w mieście i sugeruje przystąpienie do rządowego programu „Sto obwodnic”, w ramach którego miałaby powstać południowa obwodnica Chełma. Radny wyliczył też orientacyjne koszty całej inwestycji, która – według niego – pochłonęłaby ponad 100 mln zł.

O potrzebie budowy obwodnicy południowej Chełma mówiło się jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia. Temat ponownie pojawił się w 2006 roku, kiedy wiceprezydentem miasta został Józef Górny. W budżecie na kolejny rok zaplanowano nawet pieniądze na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy, ale ze względu na inne potrzeby, które pojawiały się niemal każdego dnia i wymagały niemałych nakładów finansowych, urzędnicy nie zajęli się sprawą na poważnie. Na sesjach radni wielokrotnie zwracali uwagę, że budowa obwodnicy południowej jest koniecznością, bo z każdym rokiem przybywa w mieście aut i w godzinach szczytu, bądź przy remontach, główne arterie są zakorkowane.

Do budowy obwodnicy południowej Chełma w interpelacji do prezydenta Jakuba Banaszka wrócił miejski radny Mirosław Czech. Według niego, obecny układ komunikacyjny miasta, powstały jeszcze w ubiegłym stuleciu, nie zabezpiecza rosnących potrzeb. – Miasto nie może rozwijać się, a jego mieszkańcy już odczuwają dyskomfort, co uwidacznia się w codziennym ruchu – słusznie zauważa Czech.

Radny zaznacza, że dostaje wiele sygnałów od mieszkańców, oczekujących na skuteczne działania ze strony samorządu. Mirosław Czech uważa, że problem rozwiązałaby budowa obwodnicy południowej i sugeruje prezydentowi przystąpienie do rządowego programu „Sto obwodnic”, tym bardziej, że po wyborach parlamentarnych sytuacja społeczno-polityczna dla miasta jest niezwykle sprzyjająca.

Mirosław Czech, po ubiegłorocznych wyborach samorządowych, został pełnomocnikiem prezydenta do spraw dróg w mieście i przygotował koncepcję rozwoju infrastruktury drogowej na terenie całego Chełma. Według niego budowa południowej obwodnicy miasta jest najpilniejszym drogowym przedsięwzięciem, pozwalającym rozszerzyć miejski układ komunikacyjny.

Czech wyliczył nawet orientacyjny koszt całej inwestycji. Ponad 4-kilometrowy odcinek od ul. 15 Sierpnia z mostem nad Uherką, wiaduktem nad torowiskiem, rondem przy drodze wojewódzkiej nr 812 w kierunku Krasnegostawu i skrzyżowaniem z drogą krajową nr 12 w rejonie Kumowej Doliny kosztowałby około 80 mln zł brutto. Drugi odcinek, od ul. 15 Sierpnia do Wojsławickiej z budową nowego odcinka o długości 1,4 km do skrzyżowania z Hrubieszowską pochłonąłby ponad 25 mln zł brutto. Inwestycja zdaniem Mirosława Czecha ma duże szanse na realizację, tym bardziej, że jak podkreśla radny, prezydent Banaszek jest jej zwolennikiem. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here