Chełm w sieci

Linia wysokiego napięcia (400 kV) nie ominie Chełma. Chełmscy radni głosowali za uwzględnieniem przebiegu sieci w granicach miasta.

Inwestorem realizującym budowę linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Linia ma być gotowa w 2020 r. Przecinać ma trzy powiaty (lubelski, łęczyński i chełmski) oraz dziewięć gmin: Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze, Wierzbica, Chełm. Sieć przebiegać ma przez około 2100 nieruchomości, w tym przez około 470 działek w powiecie chełmskim. W gminie Chełm, gdzie wyznaczanie jej przebiegu wzbudza zastrzeżenia i protesty mieszkańców trzech miejscowości, instalacja przebiegać ma przez około 240 nieruchomości. Linia miała ominąć Chełm, ale okazało się to niemożliwe i dlatego sprawą zajmowali się w ubiegły poniedziałek chełmscy radni. Na szczęście nie będzie powodów, aby w Chełmie dochodziło do takich waśni z właścicielami działek, przez które przebiegać ma inwestycja, jak w sąsiedniej gminie. Linia ma tylko zahaczyć o miasto w okolicach Horodyszcza, wchodząc w jego granice zaledwie 30 – 40 metrów.
– Wydawało się, że uda się poprowadzić linię, omijając miasto – tłumaczył Józef Górny, wiceprezydent Chełma. – Okazało się, że w jednym punkcie linia za bardzo zbliża się do posesji mieszkańców gminy Chełm. Chodzi o to, aby odsunąć ją od zabudowań, aby nie pogarszać ich warunków bytowania. W związku z tym firma, która opracowuje projekt, wnioskuje o poprowadzenie linii w granicach miasta. Chodzi o prywatną działkę o powierzchni 0,56 ha. Właściciel tej nieruchomości wyraził na to zgodę. W związku z niedoborami mocy energetycznej to ważna inwestycja dla nas wszystkich. Wnioskujemy więc, aby na dzisiejszej sesji podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm.
Zmiana studium dotyczy uwzględnienia przebiegu linii wysokiego napięcia wraz z pasem technologicznym w granicach administracyjnych miasta. Radni zgodnie stwierdzili, że tego typu przedsięwzięcia należy wspierać i przegłosowali uchwałę w tej sprawie.
– Pracowałem w branży energetycznej wiele lat i o budowie tej linii wysokiego napięcia mówiło się od dawna – stwierdził radny Zdzisław Szwed. – Ta inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów. Tylko ją wspierać. (mo)