Chełm wyróżniony za działania na rzecz rodzin zastępczych

Miasto Chełm znalazło się w zaszczytnym gronie dziesięciu samorządów z całego kraju, które zostały nagrodzone za największą aktywność w działaniach podejmowanych na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. W poniedziałek, 14 listopada, w warszawskim Pałacu Staszica wręczono wyróżnienia.

Co oznacza deinstytucjonalizacja? To inaczej odchodzenie od opieki w typowych domach dziecka na rzecz tej świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Obecnie w Chełmie w 2 rodzinnych domach dziecka przebywa 17 podopiecznych. 31 dzieci umieszczonych jest w 21 rodzinach zastępczych niezawodowych, a 67 w 45 rodzinach spokrewnionych (rolę rodziców zastępczych pełnią np. dziadkowie). Cztery rodziny niezawodowe, w których umieszczonych jest 5 dzieci, powstały w tym roku. Na mocy sądu w br. umieszczono też 15 dzieci w 8 rodzinach spokrewnionych.

Pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej regularnie włączają się w lokalne akcje i wydarzenia, promując ideę rodzicielstwa zastępczego oraz podejmują własne inicjatywy zmierzające do stopniowego zwiększania zasobu rodzinnej pieczy zastępczej w Chełmie. Organizują m.in. pikniki rodzinne czy warsztaty świąteczne. Od maja 2022 roku w siedzibie ZPZ funkcjonuje też Punkt Profilaktyki i Terapii FAS/ FASD, gdzie oferowane są bezpłatne konsultacje z certyfikowanymi diagnostami, wstępna diagnoza, pomoc w wypełnianiu dokumentów, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, warsztaty dla rodziców i opiekunów. To wszystko zaowocowało ministerialnym wyróżnieniem.

– Cieszymy się, że organizacja pieczy zastępczej na terenie miasta Chełm oraz działania na rzecz promowania idei deinstytucjonalizacji zostały docenione – mówi Anna Szalast, dyrektor chełmskiego MOPR. (pc)