Chełm zlany po raz kolejny

Przekształcenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w gospodarstwo Wody Polskie uderza w Chełm. Zamiast zatrudniających nawet do stu osób Zarządów Zlewni, które powstają w Zamościu, Białej Podlaskiej i Sokołowie Podlaskim, zostanie w Chełmie niewielka komórka tzw. nadzoru wodnego. To kolejny przypadek, gdy obniżana jest ranga instytucji w mieście. Ten los spotkał już chełmski ZUS, KRUS i Urząd Celny.

Z końcem roku przestaje istnieć Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jego miejsce zajmie zupełnie nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”. Przejmie ona kompetencje ZMiUW i część zadań związanych z gospodarką wodną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do nowej firmy przechodzą wszyscy pracownicy obecnego ZMiUW. Ale ponieważ instytucja od dawna kojarzona jest z PSL, to łatwo przewidzieć, że działacze tej partii w najlepszym razie stracą kierownicze funkcje.
Utworzenie nowej instytucji uderza w Chełm. Do tej pory w mieście, podobnie jak w Zamościu i Białej Podlaskiej, funkcjonował oddział Wojewódzkiego ZMiUW, z filiami w Krasnymstawie i Włodawie i kierowany był przez dyrektora. Według nowej struktury Wody Polskie będą miały Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz trzy Zarządy Zlewni: w Zamościu, Białej Podlaskiej i Sokołowie Podlaskim. W Zarządach ma pracować od 60 do 100 osób. Najniższym szczeblem w hierarchii nowej instytucji jest niewielka komórka tzw. nadzoru wodnego, która ma powstać właśnie w Chełmie i która będzie podlegać Zlewni w Białej Podlaskiej.
To kolejna instytucja z naszego miasta, która straci na randze. Z oddziału wojewódzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozostał w Chełmie inspektorat, który – co ciekawe – podlega Biłgorajowi. A po oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pozostała placówka terenowa. Miasto straciło także na rzecz Zamościa i Białej Podlaskiej po zmianach organizacyjnych w Urzędzie Celnym. W Chełmie pozostał tylko oddział podlegający Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Degradacja.
Być może jest jeszcze szansa na weryfikację nowych założeń. Los ZMiUW jest oczywiście przesądzony, ale statut określający podział administracyjny nowych Wód Polskich nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Ministrów. A podobno w pierwszym projekcie Chełm, m.in. z racji swojego położenia, był w naturalny sposób wskazywany na siedzibę jednego z trzech Zarządów Zlewni. (bf)