Chełmianie z Krzyżem Wolności i Solidarności

Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności

– Tym odznaczeniem zostaliśmy symbolicznie włączeni w długi szereg, w sztafetę Polaków-patriotów walczących na różne sposoby o wolność, solidarność, niepodległość Polski. Ważne że skutecznie – podkreślał Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika, który w imieniu 27 odznaczonych osób z naszego regionu dziękował za przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną w PRL. Wśród odznaczonych znalazło się czterech działaczy „Solidarności” lat 80. z Chełma.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm RP w 2010 r. celem uhonorowania osób, które w latach 1956-89 „mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami, zasłużyły się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL”. Jest nadawany przez Prezydenta RP.
Tegoroczna lubelska uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w ubiegły czwartek w nowej siedzibie lubelskiego oddziału IPN przy ul. Wodopojnej z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztofa Szwagrzyka i nowego dyrektora oddziału lubelskiego IPN Dariusza Magiera. Wśród odznaczonych znaleźli się opozycjoniści z Chełma:

Adam Handerski – działacz NSZZ „Solidarność” na terenie PKS w Chełmie. Podczas stanu wojennego zaangażowany w zbieranie składek pieniężnych na pomoc rodzinom internowanych i działalność wydawniczą podziemnych biuletynów. Kolporter wydawnictw bezdebitowych.
Kazimierz Mazurek – działacz i przewodniczący NSZZ „S” na terenie PKP Chełm. Odpowiadał za wszystkie akcje strajkowe i protestacyjne oraz kolportaż plakatów i literatury w Chełmie. W stanie wojennym odważnie prowadził działalność związkową i polityczną.

Marek Pasieczny – działacz NSZZ „S” na terenie Chełma, woj. chełmskiego i w samym Kombinacie Cementowym Chełm. Aktywny w akcjach protestacyjnych i strajkowych. 13.12.1981 r. internowany i osadzony w szeregu zakładów karnych.
Tadeusz Pyrtak – jeden z założycieli NSZZ „S” w Chełmskich Zakładach Obuwia. Od 1981 członek Zarządu Regionu i Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „S”. W 1981 r. aresztowany za akcje plakatowe w Chełmie. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany. (mar)