Chełmianie wybrali inwestycje

W przyszłym roku miasto w ramach budżetu obywatelskiego zrealizuje szesnaście inwestycji. Tak zadecydowali mieszkańcy Chełma w głosowaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu.

4 569 osób wzięło udział w głosowaniu nad wyborem zadań, które w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w przyszłym roku. To frekwencyjny rekord, który został osiągnięty w dużej mierze za sprawą wprowadzonej przez miasto w tym roku internetowej platformy, umożliwiającej elektroniczne składanie wniosków oraz głosowanie.
– Im więcej osób bierze udział w głosowaniu, tym bardziej demokratyczny jest jego wynik. Cieszę się, że nasz portal internetowy budżetu obywatelskiego sprawdził się – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma.
Zdecydowana większość chełmian wybrała właśnie internetowy sposób na głosowanie. Spośród głosujących aż 4 054 to osoby, które swój głos oddały elektronicznie. Z drugiej możliwości – głosowania osobistego w Urzędzie Miasta Chełm – skorzystało znacznie mniej mieszkańców, bo tylko 515.
Łącznie mieszkańcy miasta oddali 8 653 głosy – można było wytypować maksymalnie trzy zadania. Z tej sumy 906 to głosy oddane w głosowaniu osobistym. Spośród głosujących „papierowo” 16 osób niewłaściwie wypełniło karty do głosowania i były to głosy nieważne.
Wśród głosujących elektronicznie (internetowy system pozwala na generowanie statystyk) przeważały kobiety (55 proc.). Najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu pierwszego dnia (935), a najmniej ostatniego (415). Najbardziej aktywni byli mieszkańcy w wieku od 36 do 49 lat. Liczba osób w tym przedziale wiekowym to 28 proc. wszystkich głosujących elektronicznie. Na drugim miejscu znalazły się osoby w wieku 26-35 lat. Ich udział w głosowaniu internetowym to 22 proc. Listę podziału na wiek zamykają najmłodsi mieszkańcy.
Osoby w wieku od 16 do 25 lat stanowią tylko 12 proc. głosujących elektronicznie, choć i tak daje to liczbę ponad 480 osób. Głosujący przez Internet zdecydowanie częściej dokonywali tego za pomocą komputera. Z urządzeń mobilnych skorzystało 28 proc. osób. A oto wykaz zadań, jakie w głosowaniu mieszkańców zostały wybrane do realizacji w 2018 roku na poszczególnych osiedlach:
REJOWIECKA – modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Rejowieckiej 76 (250 000 zł).
ŚRÓDMIEŚCIE – przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej (220 000 zł) oraz przebudowa chodnika przy budynku Henryka Sienkiewicza 26 w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w opcji „zaprojektuj i wykonaj” (26 000 zł).
ZACHÓD – budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Szkoły Podstawowej nr 7) w opcji „zaprojektuj i wykonaj” – I etap (250 000 zł).
SŁONECZNE – zakup i montaż na terenie kompleksu boisk na os. Słonecznym urządzeń do gimnastyki tzw. Street Workout (100 000 zł) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 15 Sierpnia, na odcinku od zatoki autobusowej przy restauracji „Tequila” do wjazdu na os. Słoneczne ok. 250 m (140 000 zł).
XXX-LECIA – przebudowa alejek w parku między osiedlami XXX-lecia – Kościuszki (50 000 zł), budowa siłowni w parku między osiedlami XXX-lecia – Kościuszki (100 000 zł), oraz przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Generała Stefana Grota – Roweckiego 2C (100 000 zł).
DZIAŁKI – przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 (250 000 zł).
KOŚCIUSZKI – przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 (250 000 zł).
DYREKCJA DOLNA – budowa siłowni zewnętrznej usytuowanej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 1 (40 000 zł), przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ul. Jedność na odcinku od ul. Michała Kińczyka do Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie (170 000 zł) oraz przebudowa chodnika przy budynku Kolejowa 2A w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w opcji „zaprojektuj i wykonaj” (24 000 zł).
DYREKCJA GÓRNA – przebudowa chodnika położonego wzdłuż głównej ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 10 tj. od Chełmskiego Domu Kultury do skrzyżowania z ul. 1 Pułku Szwoleżerów (125 000 zł) oraz zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury, od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji (100 000 zł).
CEMENTOWNIA – przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A (60 000 zł), budowa chodnika przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wołyńskiej, po stronie nieparzystej ulicy (150 000 zł). (ptr)