Chełmianie Zasłużeni dla Województwa Lubelskiego oraz odznaczeni Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego

Przedstawiciele chełmskiej oświaty, artyści, lokalni przedsiębiorcy, działacze społeczni i kresowi odebrali w sali konferencyjnej UM Chełm tytuły Zasłużonych dla Województwa Lubelskiego oraz Medale Pamiątkowe.

(22 grudnia 2020) Na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego troje chełmian otrzymało z rąk poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek oraz Zdzisława Szweda – członka Zarządu Województwa Lubelskiego, tytuły Zasłużonych dla Województwa Lubelskiego. W uroczystości uczestniczyli również wiceprezydent Miasta Chełm Dorota Cieślik oraz przewodniczący Rady Miasta Chełm Longin Bożeński.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Nadaje się je osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Województwa Lubelskiego.

Zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowani zostali:

– Grażyna Kieres – emerytowana nauczycielka historii, która wychowała liczne grono laureatów konkursów oraz krajowych olimpiad historycznych. Wybitny opiekun dziedzictwa II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. W latach 80. zaangażowana w działalność opozycyjną w ramach NSZZ Solidarność. Jest członkiem nadzwyczajnym Światowej Organizacji Żołnierzy Armii Krajowej. Wielokrotnie odznaczana na szczeblu regionalnym i krajowym. Nadal zaangażowana w krzewienie myśli patriotycznej w Chełmie.

– Marianna Niemiec – od wielu lat zaangażowana w działalność chełmskich Seniorów. Od 2003 roku przewodnicząca Klubu Seniora „Mimoza”. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1979 roku za działalność społeczno-kulturalną. W 2004 otrzymała także Złotą Odznakę Honorową przyznana przez Polski Związek Emerytów. W 2018 roku odznaczona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odznaką „Primus in Agendo” oraz medalem Wojewody Lubelskiego. W ubiegłych latach była radną Chełmskiej Rady Seniorów. Uczestniczka i laureatka wojewódzkich Jesiennych Przeglądów Twórczości Artystycznej Seniorów. Stale angażuje się w działalność NGO – współpracuje przy realizacji projektów FIO, ASOS, MNiSW dla Seniorów od 2015 roku.

– Krzysztof Krzywiński – założyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość w Chełmie. Organizator i współorganizator corocznych uroczystości kombatanckich związanych z powstaniem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Jest inicjatorem upamiętnień miejsc ważnych dla narodu polskiego. Na wniosek organizacji kombatanckich i środowisk kresowych został odznaczony medalem „Pro Patria”, Krzyżem Obrony Wołynia z gwiazdką, Krzyżem Polskiej Samoobrony na Kresach, Medalami i Odznakami AK oraz PSZ na Zachodzie.

Podczas uroczystości wręczono również Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego, przyznawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Otrzymało je trzech wybitnych mieszkańców Niedźwiedziego Grodu:

– Bogdan Depta – artysta muzyczny. Od 1979 roku pracował jako muzyk zawodowy w orkiestrze NBWOP, gdzie osiągnął stopień koncertmistrza. Od 1998 roku zaangażowany w pracę w Chełmskim Domu Kultury jako korepetytor Chóru Hejnał. Nadzoruje całokształt pracy artystycznej związanej z muzyką w jednostce. Koordynował i kierował pracami związanymi z przygotowaniem jednego z największych wydarzeń w historii Chełmskiego Domu Kultury – „Opole 80”. W 2013 roku na ogólnopolskim festiwalu kolęd w Będzinie zdobył wyróżnienie. Reprezentował Polskę na festiwalu kapel w Kutinie w Chorwacji. W 2018 roku zdobył pierwsze miejsce na festiwalu w Kazimierzu Dolnym. W 2019 roku otrzymał prestiżową nagrodę KAJA w kategorii animator kultury. W 2006 roku odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

– Lucjan Jagiełło – założyciel browaru „Jagiełło”. Z wielkim zapałem rozwijał rodzinny biznes, który z małej lokalnej firmy stał się browarem znanym w całej Polsce i poza jej granicami. Promuje region poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów do produkcji piwa, podkreślając pochodzenie surowców i lokalizację browaru. Jest aktywnym przedsiębiorcą, który w każdym miejscu podkreśla swoje przywiązanie do miasta i regionu.

– Tadeusz Kornyluk – aktywista społeczny. W latach PRL zaangażowany w działalność opozycyjną. Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku, został Wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Aktywny uczestnik społeczności senioralnej w Chełmie. Wielokrotnie uczestniczył w przeglądach twórczości artystycznej na szczeblu lokalnym i krajowym. Współpracuje przy realizacji projektów dla Seniorów w ramach FIO, ASOS. (opr. red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here