Chełmianin z najwyższą godnością akademicką

Senat Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku nadał dr. hab. Andrzejowi Wawryniukowi najwyższą godność akademicką – doktora honoris causa. Andrzej Wawryniuk jest pierwszym naukowcem-chełmianinem, któremu został nadany taki tytuł i wyróżnienie. Odebrał je w Konsulacie Honorowym Ukrainy w Chełmie.

Dr hab. Andrzej Wawryniuk jest historykiem, geografem społeczno-ekonomicznym, specjalizującym się w badaniach historii regionu nadbużańskiego i stosunków polsko-radzieckich. Od wielu lat jest związany ze szkolnictwem miasta i powiatu chełmskiego. Jest profesorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, wcześniej pracował m.in. w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, a w latach 2003-2017 także w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Na tej ostatniej uczelni wciąż wykłada jako wolontariusz (w związku z obecną sytuacją w Ukrainie odbywa się to zdalnie).

W kwietniu 2021 r. Senat Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku nadał dr. hab. Andrzejowi Wawryniukowi najwyższą godność akademicką – doctora honoris causa. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane jest naukowcom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Andrzej Wawryniuk jest pierwszym naukowcem-chełmianinem, któremu został nadany taki tytuł. Informowaliśmy o tym już na łamach „Nowego Tygodnia”. Prof. Wawryniuk nie krył, że czuje się dumny, iż został w ten sposób doceniony.

Zwracał uwagę, że przyznanie tego tytułu jest najwyższym wyróżnieniem akademickim osoby, która go otrzymuje, a jednocześnie podkreśla rangę jego macierzystej uczelni. Uroczystość wręczenia dyplomu, czyli tzw. tubowanie, nie mogła się odbyć w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym – najpierw z uwagi na epidemię, a potem z powodu wybuchu wojny w Ukrainie. Ostatecznie jednak tej ważnej formalności dokonano w ubiegłym tygodniu w Konsulacie Honorowym Ukrainy w Chełmie. Akademickie wyróżnienie prof. A. Wawryniukowi wręczyła

Natalia Romaniuk, docent Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku, która przy okazji dziękowała Polakom za wsparcie i pomoc przekazywane przez ostatni rok jej rodakom.

Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku istnieje ponad 80 lat i do tej pory osiemnastu uczonych zostało wyróżnionych tytułem doktora honoris causa. Prof. A. Wawryniuk jest dziewiętnastym naukowcem w historii uczelni, który dostąpił tego zaszczytu.

– Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie tutaj nadawany jest ten tytuł prof. Andrzejowi Wawryniukowi – mówiła podczas uroczystości Elżbieta

Kaliszczuk-Bajkiewicz, kierownik Biura Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. – Jest to postać nam niezwykle bliska, dlatego, że pan profesor od kilkudziesięciu lat współpracuje z panem konsulem Stanisławem Adamiakiem. Przez wiele lat był członkiem rady fundacji „Partnerstwo i Współpraca”, którą założył pan konsul Adamiak. Przez wiele lat był też członkiem zarządu fundacji i wiele fantastycznych przedsięwzięć wtedy organizował wspólnie z uniwersytetem w Łucku i innymi uczelniami na terenie Ukrainy. Bardzo się cieszę i w imieniu konsula Adamiaka chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje za tak ogromne wyróżnienie, co jest również chlubą dla naszego miasta.

Podczas spotkania docent N. Romaniuk nie szczędziła słów uznania dla prof. Wawryniuka za jego zaangażowanie w pracę dydaktyczną ze studentami i pomoc udzielaną Ukraińcom w związku z wybuchem wojny. Zwracała uwagę, że studenci darzą prof. Wawryniuka dużą sympatią. Chełmianin stwierdził, że praca z młodzieżą jest jego pasją. Zapowiedział, że w najbliższym czasie poprowadzi wykład dla studentów z Łucka, podczas którego zdalnie połączy się także z byłym ukraińskim studentem, przebywającym na kontrakcie w Australii.

A. Wawryniuk ma w swoim dorobku ponad 250 prac naukowych. Publikuje w polskich, ukraińskich, mołdawskich, rosyjskich, kanadyjskich, amerykańskich, rumuńskich i południowoafrykańskich wydawnictwach naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce granicy wschodniej II Rzeczypospolitej, stosunków polsko-radzieckich w latach 1944-1952, współpracy polsko-ukraińskiej oraz historii regionu nadbużańskiego.

Do najważniejszych publikacji o znaczeniu międzynarodowym należy zaliczyć następujące monografie i opracowania: „Z Podola na Lubelszczyznę – Józef Kossowski – burmistrz Rejowca i Żółkiewki”; „Diaspora ukraińska na Zachodzie a sprawa wschodniej granicy powojennej Polski w świetle analizy polskiej dyplomacji”; „Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą)”; „Polski ślad na Księżycu. Życie i dzieło Mieczysława Grzegorza Bekkera (1905-1989)” (współautorstwo); „Od wojny do wojny. Granica wschodnia

II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim”; „Ojczyzna w potrzebie… Polonia amerykańska wobec Polski w obu wojnach światowych”; „Po obu stronach Bugu. Relacje obrońców Ojczyzny z kampanii wrześniowej 1939 r.” (opracowanie) oraz „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”. (mo)